[miercuri, 25 mai] Binecuvântarea familiei

 

 

Ultimii șapte ani ai exilului lui Iacov au fost o povară, dar, cu toate acestea, au fost și cei mai rodnici ani. Iacov a avut 11 copii din cei 12 care vor deveni strămoșii poporului lui Dumnezeu.

 

Această secțiune constituie centrul istoriei lui Iacov (Geneza 25:19–35:26) și începe și se termină cu expresia-cheie că Dumnezeu „a făcut-o să aibă copii”, cu referire la Lea (Geneza 29:31) și la Rahela (Geneza 30:22). De fiecare dată când afirmația aceasta însoțește nașterea unui copil înseamnă că nașterea aceea este rezultatul intervenției miraculoase a lui Dumnezeu.

 

4. Cum trebuie să înțelegem astăzi cele petrecute în pasajul următor?

 

Geneza 29:31–30:22

„31 Domnul a văzut că Lea nu era iubită şi a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. 32 Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit.” 33 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare). 34 Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire). 35 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu, şi a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele Iuda (Lăudat fie Domnul!). Şi a încetat să mai nască.

Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pizmuit pe soră-sa şi a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori mor!” 2 Iacov s-a mâniat pe Rahela şi a zis: „Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?” 3 Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei şi să am şi eu copii prin ea.” 4 Şi i-a dat de nevastă pe roaba ei Bilha, şi Iacov s-a culcat cu ea. 5 Bilha a rămas însărcinată şi a născut lui Iacov un fiu. 6 Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate şi mi-a auzit glasul şi mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat). 7 Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată şi a născut lui Iacov un al doilea fiu. 8 Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu). 9 Când a văzut Lea că nu mai naşte, a luat pe roaba sa Zilpa şi a dat-o lui Iacov de nevastă. 10 Zilpa, roaba Leii, a născut lui Iacov un fiu. 11 „Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc). 12 Zilpa, roaba Leii, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13 „Ce fericită sunt!” a zis Lea, „căci femeile mă vor numi fericită.” De aceea i-a pus numele Aşer (Fericit). 14 Ruben a ieşit odată afară, pe vremea seceratului grâului, şi a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a zis Leii: „Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.” 15 Ea i-a răspuns: „Nu-ţi ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei şi mandragorele fiului meu?” Şi Rahela a zis: „Ei bine! Poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău.” 16 Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieşit înainte şi a zis: „La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.” Şi în noaptea aceea s-a culcat cu ea. 17 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată, şi a născut lui Iacov al cincilea fiu. 18 Lea a zis: „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire). 19 Lea a rămas iarăşi însărcinată şi a născut un al şaselea fiu lui Iacov. 20 Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut şase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon (Locuinţă). 21 În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată). 22 Dumnezeu Şi-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o şi a făcut-o să aibă copii”.

 

Dumnezeu o face pe Lea să aibă copii și ea îl naște pe Ruben, al cărui nume este alcătuit din verbul ra′ah, „a vedea”. Fiindcă Dumnezeu „a văzut” că ea nu era iubită de Iacov (Geneza 29:31), acest copil a fost o compensare a durerii ei.

 

Mai mult, celui de-al doilea copil îi pune numele Simeon, nume care conține verbul șama′, „a auzit”, pentru că Dumnezeu auzise profunzimea și umilința durerii ei și astfel a avut milă de ea la fel cum auzise mâhnirea lui Agar (Geneza 29:33).

 

Numele Simeon seamănă și cu numele fiului lui Agar, Ismael, care înseamnă „Dumnezeu aude” (vezi Geneza 16:11). Când îl aduce pe lume pe ultimul ei fiu, Lea îi pune numele Iuda, care înseamnă „laudă”. Lea nu mai zice nimic despre durerea ei și nici măcar despre binecuvântarea ei. Ea doar se concentrează pe Dumnezeu și Îl laudă pentru harul Său.

 

În mod ciudat, doar atunci când Lea nu mai poate naște Își aduce Dumnezeu „aminte” din nou de Rahela și o face să aibă copii (Geneza 30:22). Rahela, soția iubită, a trebuit să aștepte șapte ani după căsătorie, și 14 ani după ce îi fusese promisă lui Iacov, ca să aibă primul copil (Geneza 29:18,27; compară cu Geneza 30:25). Ea i-a pus fiului ei numele „Iosif”, cu sensul că „[i]-a luat Dumnezeu ocara” și „să-[i] mai adauge un fiu” (Geneza 30:23,24). Oricât de rele au fost unele dintre acele fapte și cu toate că nu a fost de acord cu ele, Dumnezeu încă le putea folosi ca să formeze un popor din sămânța lui Avraam.

 

Plănuiește momente devoționale în casa ta (altarul de dimineață sau de seară, deschiderea Sabatului etc.) și invită un vecin sau un prieten să primească binecuvântare în familia ta.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO