[duminică, 6 februarie] Să gustăm Cuvântul cel bun

 

 

1. Ce li s-a oferit celor care au crezut în Hristos cât timp I-au fost credincioși lui Dumnezeu?

 

Evrei 6:4,5

„4 Căci cei ce au fost luminaţi odată, şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor,…”

 

Faptul că au fost „luminați” înseamnă că au experimentat convertirea (Evrei 10:32). Acest lucru se referă la cei care s-au întors de la „întuneric”, de sub puterea lui Satana, la „lumina” lui Dumnezeu (Faptele 26:17,18). Aceasta implică eliberarea de păcat (Efeseni 5:11) și de neștiință (1 Tesaloniceni 5:4,5). Forma verbală din Evrei sugerează că această iluminare este un act al lui Dumnezeu care a fost realizat prin Isus, „oglindirea slavei Lui” (Evrei 1:3).

 

Expresiile „au gustat darul ceresc” și „s-au făcut părtași Duhului Sfânt” sunt sinonimice. „Darul” lui Dumnezeu poate să se refere la harul Său (Romani 5:15) sau la Duhul Sfânt, prin care Dumnezeu oferă harul Său (Faptele 2:38). Aceia care „au gustat” sau au „fost adăpați” din Duhul Sfânt (Ioan 7:37-39; 1 Corinteni 12:13) au experimentat „harul” lui Dumnezeu, care include puterea de a face voia Lui (Galateni 5:22,23).

 

A gusta „Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu” (Evrei 6:5) înseamnă a trăi în propria viață adevărul Evangheliei (1 Petru 2:2,3). „Puterile veacului viitor” se referă la minunile pe care Dumnezeu le va face pentru cei credincioși în viitor: învierea (Ioan 5:28,29), transformarea trupurilor noastre și viața veșnică. Totuși, credincioșii încep să le „guste” în prezent. Ei au experimentat o înviere spirituală (Coloseni 2:12,13), o înnoire a minții (Romani 12:2) și viața veșnică în Hristos (Ioan 5:24).

 

Probabil că Pavel are în vedere generația din pustie, care a experimentat harul și mântuirea lui Dumnezeu. Generația aceea de oameni a fost „luminată” de stâlpul de foc (Neemia 9:12,19; Psalmii 105:39), s-a bucurat de darul ceresc al manei (Exodul 16:15), a trăit experiența primirii Duhului Sfânt (Neemia 9:20), a gustat „Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu” (Iosua 21:45) și „puterile veacului viitor” prin „minuni și semne” făcute cu ocazia ieșirii din Egipt (Faptele 7:36). Cu toate acestea, Pavel sugerează că, după cum neamul de oameni din deșert s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ciuda tuturor acestor dovezi (Numeri 14:1-35), destinatarii epistolei se aflau și ei în pericolul de a face același lucru, în ciuda tuturor dovezilor despre favoarea lui Dumnezeu de care se bucuraseră.

 

Care este experiența ta legată de aceste versete din Evrei? De exemplu, cum ai experimentat iluminarea la care se referă textul?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO