[sâmbătă, 5 februarie] Isus, ancora sufletului

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 6:19,20

„19 pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, 20 unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec””.

 

Evrei 5:11–6:20 întrerupe expunerea teologică a lui Pavel despre lucrarea de Mare-Preot a lui Isus în favoarea noastră. Apostolul introduce aici o avertizare severă cu privire la pericolul de a ne îndepărta de Hristos.

 

Se pare că oamenii se aflau în pericolul real de a aluneca pe panta autocompătimirii și a necredinței. Apostolul Pavel este îngrijorat ca nu cumva simțurile cititorilor și ascultătorilor săi să se fi tocit din cauza situațiilor dificile cu care se confruntau și, astfel, să se fi oprit din înțelegerea și din trăirea Evangheliei.

 

Nu este acesta un potențial pericol care ne paște pe toți, și anume acela de a ne descuraja din cauza încercărilor și de a cădea de la credință?

 

Aspra avertizare culminează totuși cu o încurajare duioasă. Pavel își exprimă încrederea în cititorii săi și Îl înalță pe Isus ca fiind personificarea făgăduinței de neclintit a lui Dumnezeu în ce privește mântuirea lor (Evrei 6:9-20). Acest ciclu de avertizări și încurajări este repetat în Evrei 10:26-39.

 

Vom analiza această alternanță și ne vom concentra asupra cuvintelor puternice de încurajare pe care Isus ni le oferă.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Geneza 17–23

1. Despre ce femeie s-a spus că va deveni „mama unor neamuri întregi”?
2. Ce fel de persoane au înconjurat casa în care Lot i-a găzduit pe îngeri?
3. Cu ce fel de inimă și cu ce fel de mâini declară Abimelec că a lucrat față de Sara?
4. Câți ani a trăit Sara?

 

Ellen G. White: Evanghelizare, subcapitolul „Lucrarea pentru cei din zonele turistice”

5. Ce fel de misionari sunt necesari în zonele turistice frecventate pentru sănătate și pentru plăcere?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO