[joi, 27 ianuarie] O pregustare a noii Creații

 

 

7. Ce diferențe găsești între textele de mai jos cu privire la semnificația Sabatului?

 

Exodul 20:8-11 compară cu Deuteronomul 5:12-15 și Evrei 4:8-11

 

Exodul 20:8-11

„8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o”.

 

Deuteronomul 5:12-15

„12 Ţine ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău. 13 Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. 14 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15 Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă”.

 

Evrei 4:8-11

„8 Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 9 Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10 Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. 11 Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare”.

 

După cum am văzut deja, textele din Exodul și din Deuteronomul ne invită să ne uităm în trecut. Ele ne îndeamnă să ne odihnim în Sabat ca să celebrăm ce a realizat Dumnezeu prin crearea lumii și prin răscumpărarea poporului Său. Totuși, Evrei 4:9-11 ne invită să privim în viitor. Ne spune că Dumnezeu ne-a pregătit o odihnă de Sabat care este în viitor. Ne sugerează o nouă dimensiune a păzirii Sabatului. Odihna de Sabat nu doar comemorează biruințele lui Dumnezeu din trecut, ci și celebrează promisiunile Sale din viitor.

 

Dimensiunea escatologică a păzirii Sabatului a existat dintotdeauna, dar a fost adesea neglijată. După cădere, ea a ajuns să însemne promisiunea că, într-o zi, Dumnezeu va restaura creația, aducând-o la slava ei de la început prin intermediul lui Mesia. Dumnezeu ne-a poruncit să celebrăm actele Sale de răscumpărare prin păzirea Sabatului, deoarece Sabatul arată înainte spre punctul culminant al răscumpărării, în cadrul unei noi creații. Păzirea Sabatului este o anticipare a cerului în această lume imperfectă.

 

În tradiția iudaică, lucrul acesta a fost clar dintotdeauna. În Viața lui Adam și a Evei, o lucrare scrisă între 100 î.Hr. și 200 d.Hr. (în James H. Charlesworth, ed., „The Old Testament Pseudepigrapha”, vol. 2, p. 18), se spune că „ziua a șaptea este un semn al învierii, al odihnei veacurilor viitoare”. O altă sursă iudaică antică spune: Veacul care va veni este „ziua în care odihna deplină a Sabatului este veșnică”.
– Jacob Neusner, The Mishnah, a New Translation, p. 873. O sursă mai târzie, Othiot of Rabby Akiba, afirmă: „Israel a spus înaintea Celui Sfânt, binecuvântat să fie El: «Stăpâne al lumii, dacă noi păzim poruncile, ce răsplată vom avea?» El le-a răspuns: «Lumea de apoi.» Ei I-au zis: «Arată-ne cum este.» Și El le-a arătat Sabatul.” – Theodore Friedman, „The Sabbath Anticipation of Redemption”, „Judaism: A Quarterly Journal”, vol. 16, pp. 443, 444.

 

Sabatul este ca să sărbătorim, ca să ne bucurăm și ca să fim recunoscători. Când păzim Sabatul, arătăm că noi credem promisiunile lui Dumnezeu și că Îi acceptăm darul harului. Sabatul înseamnă o credință vie și plină de viață. În ce privește faptele, păzirea Sabatului este, probabil, expresia deplină a convingerii că noi suntem mântuiți prin har, prin credința în El.

 

Cum putem învăța să păzim Sabatul într-un mod care să arate că, într-adevăr, am înțeles ce înseamnă mântuirea prin har, prin credință, fără faptele Legii?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO