[joi, 2 decembrie] „Adu-ți aminte că și tu ai fost rob”

 

 

7. Ce a vrut Domnul în mod anume ca ei să nu uite niciodată și de ce?

 

Deuteronomul 5:15

„15 Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă”.

 

Deuteronomul 6:12

„12 …vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei”.

 

Deuteronomul 15:15

„15 Să-ţi aduci aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat, de aceea îţi dau astăzi porunca aceasta”.

 

Deuteronomul 16:3

„3 În timpul sărbătorii, să nu mănânci pâine dospită, ci şapte zile să mănânci azimi, pâinea întristării, căci ai ieşit în grabă din ţara Egiptului: aşa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua când ai ieşit din ţara Egiptului”.

 

 Deuteronom 6:12

„12 …vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei”.

 

 Deuteronomul 24:18

           „18 Să-ţi aduci aminte că ai fost rob în Egipt şi că Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat de acolo, de aceea îţi dau aceste porunci,               ca să le împlineşti”.

 

            Deuteronomul 24:22

  „22 Adu-ţi aminte că ai fost rob în ţara Egiptului, de aceea îţi dau poruncile acestea, ca să le împlineşti”.

 

După cum am văzut, în tot Vechiul Testament Domnul a îndreptat constant mintea poporului înapoi la exod, la eliberarea lor miraculoasă din Egipt, înfăptuită de Dumnezeu. Până azi, mii de ani mai târziu, evreii practicanți țin sărbătoarea Paștelui, un memorial a ceea ce Domnul a făcut pentru ei atunci. „Când veți intra în țara pe care v-o va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri: «Ce înseamnă obiceiul acesta?» să răspundeți: «Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre »” (Exodul 12:25-27).

 

Pentru biserica de astăzi, Paștele este un simbol al eliberării care ne-a fost oferită în Hristos: „Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit” (1 Corinteni 5:7).

 

8. Ce li se spune credincioșilor dintre neamuri să-și aducă aminte, în versetele următoare? Cum se aseamănă cu ce li s-a spus evreilor să-și amintească, în Deuteronomul?

 

Efeseni 2:8-13

„8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11 De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului, 12 aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. 13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos”.

 

Pavel a vrut ca acești oameni să-și amintească ce făcuse Dumnezeu pentru ei în Hristos, din ce îi salvase și ce aveau acum datorită harului Său. În ce-i privește pe copiii lui Israel, nu era nimic în ei înșiși care să-i recomande înaintea lui Dumnezeu. Doar harul Său, oferit lor, chiar dacă erau „străini de legămintele făgăduinței”, i-a făcut să fie ce au devenit în Hristos Isus.

 

Fie că este vorba de evreii din pustie, de creștinii din Efes sau de adventiștii de ziua a șaptea de oriunde din lume, cât este de important să ne amintim întotdeauna, și să nu uităm, ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Hristos. „Ar fi bine pentru noi ca, în fiecare zi, să petrecem o oră meditând asupra vieţii lui Hristos. Să cercetăm viaţa Sa punct cu punct şi să lăsăm imaginaţia să prindă fiecare scenă şi, în special, pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în El va fi mai statornică, iubirea noastră faţă de El va creşte şi noi vom fi tot mai mult pătrunşi de Spiritul Său.” – Ellen G. White, Hristos, „Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 83

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO