[luni, 29 noiembrie] „Vremurile străvechi, care au fost înaintea ta”

 

 

În Deuteronomul 4 am citit despre minunatele îndemnuri pe care Domnul i le-a dat poporului Său prin Moise, cu privire la marile lor privilegii în calitate de popor ales al lui Dumnezeu. El îi eliberase din Egipt, „prin încercări, prin semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins, și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri” (Deuteronomul 4:34). Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doar că a intervenit decisiv pentru voi, dar El a făcut-o în moduri care ar trebui să vă ajute să vă amintiți și niciodată să nu uitați lucrurile mari pe care le-a făcut pentru voi.

 

2. Ce le-a spus Domnul israeliților să-și amintească și de ce era atât de important să țină minte acele lucruri?

 

Deuteronomul 4:32-39

„32 Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare şi s-a auzit vreodată aşa ceva? 33 A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? 34 A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni şi lupte, cu mână tare şi braţ întins, şi cu minuni înfricoşate, cum a făcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, în Egipt şi sub ochii voştri? 35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El. 36 Din cer, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe, şi pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37 El a iubit pe părinţii tăi, şi de aceea a ales sămânţa lor după ei; El Însuşi te-a scos din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38 El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr şi mai tari decât tine, ca să te ducă în ţara lor şi să ţi-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39 Să ştii dar în ziua aceasta şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, şi că nu este alt Dumnezeu afară de El”.

 

Moise le îndreaptă atenția israeliților înapoi, de-a lungul istoriei, chiar până la Creație și îi întreabă în mod retoric dacă s-a făcut vreodată pentru cineva în toată istoria ceea ce s-a făcut pentru ei. De fapt, el îi îndeamnă să întrebe, adică să cerceteze pentru ei înșiși și să vadă dacă ceva din ce au experimentat ei se mai întâmplase vreodată înainte. Prin faptul că le-a pus câteva întrebări, Moise încerca să-i facă să realizeze ce făcuse Domnul pentru ei și cât de recunoscători și de mulțumitori ar fi trebuit să-I fie pentru acțiunile Lui pline de putere în viețile lor.

 

Un loc central între aceste evenimente îl avea eliberarea din Egipt și apoi, poate chiar mai uluitor, faptul că El le-a vorbit la Sinai, ceea ce a făcut posibil ca ei să audă „cuvintele Lui din mijlocului focului”.

 

3. Prin urmare, ce a dorit Moise să înțeleagă poporul din aceste cuvinte, despre ce făcuse Dumnezeu pentru ei?

 

Deuteronomul 4:40

„Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.”

 

Domnul nu a făcut aceste lucruri fără să aibă un scop în vedere. El Își răscumpărase poporul, împlinindu-Și partea din cadrul legământului. Ei au fost eliberați din Egipt și au fost pe punctul de a intra în Țara Promisă. Dumnezeu Și-a făcut partea; acum, ei au fost chemați să și-o facă pe a lor, care însemna, pur și simplu, să asculte.

 

Cum reprezintă acest model planul de mântuire, așa cum este exprimat în Noul Testament? Ce a făcut Isus pentru noi și cum trebuie să răspundem, la rândul nostru? (vezi Apocalipsa 14:12)

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO