[marți, 23 noiembrie] Teshuvah

 

 

În toată cartea Deuteronomul apare o temă-cheie: ascultați de Domnul și veți fi binecuvântați; nesocotiți-L și veți suferi consecințele. Lucrurile nu stau diferit în Noul Testament. „Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. » Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea lui pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică” (Galateni 6:7,8).

 

Din nefericire, cel puțin după cădere, păcatul pare a fi la fel de ușor și de natural ca respirația. Și în ciuda tuturor avertizărilor și a tuturor făgăduințelor – „Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine” (Deuteronomul 30:11) –, o mare parte din popor a făcut exact așa: a căzut în păcatele despre care Dumnezeu îi avertizase.

 

Cu toate acestea, Dumnezeu era binevoitor să îi aducă înapoi pe copiii lui Israel dacă, folosindu-și voința liberă, se pocăiau și se întorceau la El.

 

4. Ce spune Domnul că va face pentru poporul Lui, în ciuda răului pe care Israel l-a săvârșit? Totuși, care a fost condiția pe care se bazau toate aceste promisiuni minunate?

 

Deuteronomul 30:1-10

„Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, 2 dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3 atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul, Dumnezeul tău. 4 Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul, Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute. 5 Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale şi vei iubi pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. 7 Domnul, Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te vor prigoni. 8 Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui şi vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9 Domnul, Dumnezeul tău, te va umple de bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10 dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.

 

Ideea este simplă și clară: dacă dai greș, consecințe teribile vor rezulta pentru tine și pentru familia ta. Așa face păcatul. Totuși, chiar și atunci, te poți pocăi și Domnul te va aduce înapoi și te va binecuvânta.

 

De nenumărate ori apare în aceste versete aceeași rădăcină ebraică din spatele cuvântului teshuvah. În Deuteronomul 30:2, textul spune: „Dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău”; în Deuteronomul 30:8, deși este tradus de cele mai multe ori, și în mod corect, „vei asculta de glasul Lui”, s-ar putea traduce literal: „Te vei întoarce și vei asculta de glasul Domnului.” În final, în Deuteronomul 30:10, „dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău”, apare din nou verbul „a se întoarce”.

 

Cu alte cuvinte, în ciuda a tot ce li s-a întâmplat, în ciuda încălcării fățișe și a ruperii legământului, Domnul încă nu terminase cu acești oameni și, dacă nu voiau ca El să încheie orice legătură cu ei, puteau să manifeste acea dorință de pocăință.

 

Deși tratează despre națiune ca întreg, cum reflectă aceste texte cât de importantă este adevărata pocăință și la nivel individual, atunci când, uneori, călcăm legământul pe care l-am făcut cu Domnul?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO