[luni, 8 noiembrie] Legea în Deuteronomul

 

 

Aflat la hotarele Canaanului, poporul ales al lui Dumnezeu este, în sfârșit, pe punctul de a moșteni țara pe care Dumnezeu i-o promisese. Și, după cum am văzut, Deuteronomul cuprinde instrucțiunile finale ale lui Moise către evrei, înainte ca ei să ia în stăpânire țara. Și, printre aceste instrucțiuni, se află poruncile de care trebuiau să asculte.

 

3. Ce idee este exprimată în mod repetat în versetele de mai jos și de ce era atât de importantă pentru popor?

 

Deuteronomul 4:44

„Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel”.

 

Deuteronomul 17:19

„Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea…”

 

Deuteronomul 28:58

„Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău…”

 

Deuteronomul 30:10

…„dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.

 

Deuteronomul 31:12

„Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia”.

 

Deuteronomul 32:46

„…le-a zis: „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia”.

 

Deuteronomul 33:2

„El a zis: „Domnul a venit din Sinai Şi a răsărit peste ei din Seir, A strălucit din muntele Paran Şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi, Având în dreapta Lui focul legii”.

 

Chiar și citirea cea mai superficială a cărții Deuteronomul arată cât de important era ca poporul Israel să asculte de Lege. La propriu vorbind, aceasta era obligația lor din cadrul legământului. Dumnezeu făcuse atât de mult pentru ei și avea să continue să facă – lucruri pe care israeliții nu le puteau face pentru ei înșiși și pe care, în primul rând, nu le meritau (adică exact ce este harul). Și ce le-a cerut El în schimb a fost tocmai ascultarea de Lege.

 

Lucrurile nu stau diferit acum. Harul lui Dumnezeu este cel care ne salvează, dincolo de faptele Legii – „Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele Legii” (Romani 3:28) –, iar răspunsul nostru este ascultarea de Lege. Noi ascultăm de Lege, dar nu într-o încercare zadarnică de a fi mântuiți prin ea – „deoarece prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului” (Romani 3:20) –, ci ca rezultat al mântuirii care ne-a fost dată prin har. „Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15).

 

Cartea Deuteronomul ar putea fi privită ca o mare lecție sau parabolă despre har și Lege. Prin har, Dumnezeu ne răscumpără, făcând pentru noi ceea ce noi singuri nu am putea face niciodată (nu mai mult decât ar fi putut poporul Israel să scape din Egipt prin puterea lui) și, ca răspuns, noi trăim prin credință o viață de supunere față de El și față de Legea Lui. Relația lui Dumnezeu cu poporul legământului Său este bazată pe Lege și pe har. Începând de la căderea lui Adam și până la cei care trăiesc în timpul strâmtorării și al semnului fiarei – un popor descris ca ținând „poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12) –, relația lui Dumnezeu cu poporul legământului Său este bazată pe Lege și pe har. Harul lui Dumnezeu ne iartă pentru că am călcat Legea Sa și, de asemenea, ne face în stare să ascultăm de ea.

 

Cum putem evita capcana de a deveni legaliști atunci când ascultăm de Lege?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO