[sâmbătă, 6 noiembrie] Legea și harul

 

 

Text de memorat:

 

Galateni 2:21

„Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos”.

 

Creștinii din majoritatea confesiunilor religioase vorbesc despre Lege și despre har și înțeleg relația dintre cele două. Legea este standardul lui Dumnezeu pentru sfințenie și neprihănire, iar încălcarea Legii este păcat. „Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4). Și pentru că noi toți am călcat Legea – „Dar Scriptura a închis totul sub păcat” (Galateni 3:22) –, doar harul lui Dumnezeu ne poate salva. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).

 

(Desigur, există și detaliul „minor” despre Sabatul zilei a șaptea ca parte din Lege. Totuși, din diferite motive, mulți creștini sunt hotărâți, cel puțin pentru acum, să respingă Sabatul zilei a șaptea venind cu tot felul de scuze care, însă, nu le pot justifica respingerea. Dar acesta este cu totul un alt subiect.)

 

Chiar dacă este exprimat în diferite moduri și sub scenarii diferite, subiectul despre Lege și har se găsește, cu siguranță, în toată Biblia, inclusiv în cartea Deuteronomul. Da, și Deuteronomul prezintă relația dintre Lege și har într-un context unic.

 

Studiu la rând:

 

Biblia: 1 Tesaloniceni 3 – 1 Timotei 1
1. Cum va veni ziua Domnului?
2. Cu ce scop trebuie să cercetăm toate lucrurile?
3. Spre ce să ne îndrepte (Domnul) inimile?
4. Care este ținta poruncii?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Evanghelizarea prin lucrarea medicală în orașe”
5. Prin ce se vor deschide porțile pentru intrarea adevărului prezent?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO