[joi, 28 octombrie] Religia curată înaintea lui Dumnezeu

 

 

7. Ce principii importante sunt exprimate în versetele următoare cu privire la modul în care trebuie să-i tratăm pe cei care sunt în subordinea noastră?

 

Deuteronomul 24:10-15

„10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11 ci să stai afară, şi cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog. 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13 să i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui şi să te binecuvânteze, şi lucrul acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului, Dumnezeului tău. 14 Să nu nedreptăţeşti pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale. 15 Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat”.

 

Din nou vedem preocuparea Domnului pentru demnitatea umană fundamentală. Da, cineva îți datorează ceva și este momentul să recuperezi ce-ți aparține, dar arată-i acelei persoane un pic de respect, un pic de demnitate, nu-i așa? Nu da buzna în casa omului ca să reclami acel lucru. Așteaptă afară să vină el să ți-l dea. Deuteronomul 24:12,13 ne spune că, dacă un om sărman ți-a dat haina lui ca „zălog”, cel puțin lasă-l să se învelească peste noapte cu ea. Celelalte versete vorbesc despre modul în care trebuie să ne purtăm cu cei mai neajutorați care se află în subordinea noastră și de care este foarte ușor să abuzăm. Nu-i oprima pe săraci, pentru că este păcat în ochii Domnului, și încă unul cumplit. Iarăși, dacă israeliții trebuiau să fie o mărturie, un popor sfânt care să umble în adevăr în mijlocul unei lumi adâncite în rătăcire, idolatrie și nelegiuire, cu siguranță trebuiau să fie buni cu cei mai slabi și mai marginalizați dintre ei. Altfel, mărturia lor avea să fie egală cu zero.

 

8. Ce spune Iacov în pasajul de mai jos, care reflectă ce i-a spus Domnul poporului în Deuteronomul? Ce semnificație are faptul că Iacov corelează în aceste versete abuzarea celor săraci cu Cele Zece Porunci?

 

Iacov 1:27–2:11

„27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului. 2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost 3 şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”, 4 nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? 5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? 6 Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătoriilor? 7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi? 8 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. 9 Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege, ca nişte călcători de lege. 10 Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate. 11 Căci Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii”.

 

„10 Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să-i iei lucrul pus zălog, 11 ci să stai afară, şi cel pe care l-ai împrumutat să-ţi aducă afară lucrul pus zălog. 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zălog de la el la tine; 13 să i-l dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui şi să te binecuvânteze, şi lucrul acesta ţi se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului, Dumnezeului tău. 14 Să nu nedreptăţeşti pe simbriaşul sărac şi nevoiaş, fie că este unul din fraţii tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în ţara ta, în cetăţile tale. 15 Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi o doreşte mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat”.

 

Deși nimic din Cele Zece Porunci nu se referă direct la favorizarea celui bogat în detrimentul celui sărac, o aderare strictă la litera legii în timp ce îl tratezi rău pe cel sărac sau nevoiaș este o tăgăduire a mărturisirii de credință și a oricărei pretenții de a păzi poruncile. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este cea mai fidelă expresie a Legii lui Dumnezeu – iar acesta este adevărul prezent acum la fel de mult cum a fost în timpul lui Iacov și cum a fost atunci când Moise i-a vorbit lui Israel la granița cu Țara Promisă.

 

De ce noi, ca adventiști de ziua a șaptea care luăm în serios păzirea Legii, trebuie să fim la fel de atenți și în ce privește cuvintele lui Iacov și cele din Deuteronomul?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO