[duminică, 17 octombrie] Să-L iubești pe Dumnezeu

 

 

După ce le-a relatat copiilor lui Israel istoria lor, Moise a început să le dea îndrumări cu privire la ce trebuiau să facă pentru a lua în stăpânire țara și pentru a prospera în ea. Într-adevăr, cineva ar putea susține că, în cea mai mare parte, Deuteronomul tratează un singur lucru: Domnul le spune israeliților ce trebuie să facă pentru a respecta partea lor din legământul pe care El, în îndurarea Lui, l-a încheiat cu ei ca să împlinească făgăduința făcută părinților lor.

 

Deuteronomul 6 începe astfel: „Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire; ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau și să ai zile multe” (Deuteronomul 6:1,2).

 

1. Ce poruncă le dă Domnul Dumnezeu copiilor lui Israel în versetul 5? Ce înseamnă aceasta?

 

Deuteronomul 6:4,5

„4 Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. 5 Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”.

 

Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta…? Ce interesant este că aici, în mijlocul discursului despre legi, avertizări, reguli și prevederi, oamenii sunt chemați să-L iubească pe Dumnezeu. Și nu doar să-L iubească, ci să facă asta cu „toată inima lor, cu tot sufletul lor și cu toată puterea lor”, lucru care arată spre natura absolută a acestei dragoste.

 

A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră înseamnă că dragostea noastră pentru El ar trebui să fie supremă, mai presus de dragostea pentru oricine altcineva și pentru orice altceva, deoarece El este temelia întregii noastre ființe, a existenței noastre și a oricărui alt lucru. Dragostea noastră pentru El ar trebui să pună dragostea pentru orice altceva în perspectiva corectă.

 

În ebraică, pronumele tău/ta din „Domnul Dumnezeul tău… inima ta… puterea ta” este la singular. Da, Dumnezeu i-a vorbit poporului în ansamblu, dar întregul este doar atât de puternic pe cât sunt, individual, diferitele lui părți. Domnul vrea ca fiecare dintre noi, deși suntem parte dintr-un corp mai mare, să-I fim credincioși în mod individual, iar temelia acestei credincioșii ar trebui să fie dragostea noastră pentru El, pentru ce este El și pentru ce a făcut pentru noi.

 

Ce înseamnă pentru tine să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Galateni 2 – Efeseni 2 

1. De ce a stat Pavel împotriva lui Petru în public?
2. Cine sunt fiii lui Avraam?
3. Cui trebuie să facem bine în primul rând?
4. Care este temelia pe care suntem zidiți?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Relația dintre lucrarea medicală și cea pastorală”

5. Când ajunge lucrarea unui slujitor al Evangheliei să fie completă?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO