[joi, 15 iulie] Îndepărtarea neliniștii

 

 

6. Care este secretul pentru a birui dezbinarea, egoismul, ambiția și ipocrizia și a găsi adevărata odihnă?

 

Ioan 14:1-6

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 4 Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” 5 „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim calea într-acolo?” 6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărulşi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

 

Biruința asupra neliniștii începe întotdeauna cu Isus. El este Calea, Adevărul și Viața. El știe direcția corectă atunci când noi rătăcim fără nicio țintă prin pustiul lumii noastre saturate de media; în calitate de Dătător al Legii, El Însuși este personificarea adevărului, iar Duhul Său ne va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13). Când suntem răniți, obosiți, epuizați, bolnavi și descurajați, El este Viața – și nu orice fel de viață. De fapt, El ne-a promis viață din belșug (Ioan 10:10). Aceasta include căminul nostru veșnic și viața noastră veșnică, dar implică și o
calitate diferită a vieții de aici. Cu siguranță, Creatorul poate să ne dea binecuvântări din belșug și peste măsură chiar acum.

 

„Să nu vi se tulbure inima” este o invitație de a trăi în anticiparea acelei lumi mai bune. Când suntem la pământ, El ne poate așeza pe un loc mai înalt. Când ne luptăm cu întunericul și cu păcatul, El este Cel care nu doar începe, dar va și încheia în noi buna Lui lucrare (Filipeni 1:6).

 

Indiferent cât de mult se înrăutățesc lucrurile aici (și, da, ele se pot înrăutăți), să privim la făgăduințele care ne-au fost date în Isus. El pregătește „un loc” pentru noi, un loc în care durerea, neliniștea și suferințele noastre vor fi alungate pentru totdeauna.

 

Totuși, secretul este să venim oricum la Dumnezeu, în slăbiciunea și în durerea noastră, în zdrobirea și în starea noastră căzută, știind că El ne acceptă în ciuda acestor lucruri. Aceasta înseamnă harul și iată de ce trebuie să credem că ne-a fost dat, dacă îl căutăm prin credință.

 

7. Ce ne cere Dumnezeu să facem? Ce va face El pentru noi ca răspuns?

 

Ieremia 3:22

„ Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile’. ‘Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul nostru”.

 

Gândește-te la cuvintele lui Isus din Ioan 14:3. Ce ar trebui să ne spună ele despre importanța făgăduinței revenirii Lui? De ce este ea cu atât mai prețioasă pentru noi, ca adventiști (cu înțelegerea pe care o avem despre moarte)?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO