[miercuri, 21 aprilie] Fazele legământului

 

 

În versetele indicate mai sus este descoperită prima dintre cele trei faze ale făgăduinței legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Dumnezeu l-a abordat pe Avraam, i-a dat o poruncă și apoi i-a făcut o promisiune. Abordarea (apropierea) este reprezentată de acțiunea plină de milă a lui Dumnezeu de a-l alege pe Avraam să fie personajul principal al legământului Său special de har. Porunca implică testul încrederii totale în Dumnezeu (Evrei 11:8). Făgăduința (Geneza 12:1-3,7), deși le este adresată în mod specific urmașilor lui Avraam, cuprinde, în ultimă instanță, toată rasa umană (Geneza 12:3; Galateni 3:6-9).

 

3. A doua fază a legământului lui Dumnezeu cu Avraam se găsește în Geneza 15:7-18. În ce versete găsim aceiași pași care apar în prima fază?

 

„7 Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8 Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăpâni?” 9 Şi Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.” 10 Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările nu le-a despicat. 11 Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram şi iată că l-a apucat o groază şi un mare întuneric. 13 Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14 Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu, şi pe urmă va ieşi de acolo cu mari bogăţii. 15 Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.” 17 După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc, şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. 18 În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram şi i-a zis: „Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat…”.

 

Apropierea lui Dumnezeu de om

 

Chemarea omului la ascultare 

 

Făgăduința divină 

 

În cadrul ritualului solemn din faza a doua, Domnul i S-a arătat lui  Avraam și a trecut printre fragmentele animalelor de jertfă aranjate cu grijă. Fiecare dintre cele trei animale a fost despicat, iar cele două jumătăți au fost puse de o parte și de alta, având un spațiu între ele. Păsările au fost omorâte, dar nu despicate. Părțile care intrau în legământ trebuiau să treacă printre animalele despicate, jurând în mod simbolic ascultare veșnică de dispozițiile asupra cărora căzuseră de acord într-un mod atât de solemn.

 

4. Descrie ce a avut loc în timpul celei de-a treia (și ultimei) faze a legământului lui Dumnezeu cu Avraam. (Vezi Geneza 17:1-14.)

 

Semnificația numelui Avraam subliniază dorința și planul lui Dumnezeu de a-i salva pe toți oamenii. Acele „multe neamuri” aveau să-i includă atât pe evrei, cât și neamurile. Noul Testament spune foarte clar că adevărații urmași ai lui Avraam sunt cei care au credința lui Avraam și care se încred în meritele lui Mesia cel făgăduit (vezi Galateni 3:7,29). Astfel, încă de la Avraam, planul Domnului a fost să-i salveze pe cât mai mulți oameni posibil, indiferent de națiunile din care făceau parte. Fără îndoială, și astăzi este la fel.

 

Citește solia primului înger din Apocalipsa 14:6,7. Ce asemănări poți găsi între ce spune îngerul și ce s-a întâmplat în legământul lui Dumnezeu cu Avraam?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO