[sâmbătă, 17 aprilie] Un legământ veșnic

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 17:7

„Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine”.

 

Mulți dintre noi ne amintim foarte bine de câte o boală din copilărie care ne-a făcut să ne simțim rău și care avea potențialul de a se transforma în ceva mai grav. În noaptea lungă în care aveam febră, ne trezeam din ațipire și o vedeam pe mama (sau pe tata) stând pe un scaun lângă patul nostru, în lumina slabă a nopții.

 

În același fel, într-un sens figurat, uman, Dumnezeu a stat la căpătâiul unei lumi bolnave de păcat, când întunericul moral începea să se adâncească, în veacurile de după potop. Din acest motiv, El l-a chemat pe Avraam și a făcut un plan ca, prin slujitorul Său credincios, să formeze un popor căruia să-i poată încredința cunoștința despre Sine și prin care să dea mântuirea.

 

Prin urmare, Dumnezeu a intrat într-un legământ cu Avraam și cu urmașii lui, legământ care a accentuat mai în detaliu planul divin de a salva omenirea de urmările păcatului. Domnul nu avea să-Și lase lumea de izbeliște, într-o nevoie atât de disperată. Săptămâna aceasta vom privi la desfășurarea mai multor făgăduințe ale legământului.

 

Studiul pe scurt: Care este numele lui Dumnezeu? Ce înseamnă el? Care a fost semnificația numelor pe care Dumnezeu le-a folosit ca să Se identifice față de Avraam? De ce Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram în Avraam? De ce sunt numele importante? Ce condiții sau obligații au fost atașate legământului?

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Hagai 2–Zaharia 6

1. Completează textul: „Încă puțină vreme și voi …… .”
2. Din ce cauză avea să fie Ierusalimul „o cetate deschisă”?
3. Despre cine s-a spus că „sunt niște oameni care vor sluji ca semne”?
4. Unde scrie despre „un preot pe scaunul lui de domnie”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Arta lucrării personale”

5. Ce li se întâmplă adesea intelectualilor cu pregătirea cea mai înaltă?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO