[marți, 19 ianuarie] Ce mesaj se află într-un nume?

 

 

5. Mesajul ascuns în numele acesta are de-a face în mod clar cu o cucerire rapidă. Dar cine cucerește pe cine?

 

Isaia 8:4

„Căci, înainte ca să ştie copilul să spună: ‘tată’ şi ‘mamă’ se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogăţiile Damascului şi prada Samariei.”

 

În Isaia 8:1-10 este întărit mesajul din capitolul 7. Înainte ca un copil să atingă un anumit stadiu în procesul de creștere, Asiria va lua prăzile de război din capitala Siriei și a Israelului. Mai mult, deoarece a respins solia lui Dumnezeu de asigurare, liniștită ca apele line ale izvorului din Siloe, în Ierusalim, Iuda urma să fie copleșit de puterea covârșitoare a Asiriei, reprezentată de apele mari și năvalnice ale Eufratului.

 

Deoarece Ahaz a cerut ajutor Asiriei, numele fiilor lui Isaia se refereau la Iuda și la Israel: „Grăbește de pradă, aruncă-te asupra prăzii”, dar „o rămășiță se va întoarce”. De ce mai era încă speranță? Pentru că, deși Asiria avea să umple țara lui Emanuel, ei încă aveau promisiunea că „Dumnezeu este cu noi” (Isaia 8:8,10). Iată aici o temă care străbate toată cartea Isaia: deși pedepsele urmau să cadă asupra vrăjmașilor lui Dumnezeu din Iuda și din alte popoare, sub forma dezastrelor militare, a suferinței și a exilului, Domnul avea să fie credincios față de supraviețuitorii poporului Său și să-i aducă iarăși în țara lor.

 

6. De ce a scris Isaia numele copilului, ca o profeție, înainte de a-l concepe?

 

Isaia 8:1-3

„Domnul mi-a zis: „Ia o tablă mare şi scrie pe ea aşa, ca să se înţeleagă: ‘Grăbeşte-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii.’ 2 Am luat cu mine nişte martori vrednici de credinţă: pe preotul Urie şi pe Zaharia, fiul lui Berechia. 3 M-am apropiat de prorociţă. Ea a zămislit şi a născut un fiu. Apoi, Domnul mi-a zis: ‘Pune-i numele Maher-Şalal-Haş-Baz. (Grăbeşte de prădează, aruncă-te asupra prăzii.)’”

 

Sincronizarea venirii pe lume a acestui copil a fost esențială pentru semnificația sa ca semn. Ca și cu semnul lui Emanuel, din momentul în care a fost conceput și născut și până când Asiria a învins Siria și Israelul, avea să treacă mai puțin timp decât era necesar ca băiatul să poată spune „tata” sau „mama” (Isaia 8:4). Când a menționat numele băiatului, chiar înainte ca el să fie conceput, Isaia a făcut din copil și din numele lui o profeție publică ce putea să fie verificată de evenimentele ulterioare.

 

În ciuda greșelilor repetate ale pretinsului Său popor, Domnul era încă binevoitor să îl salveze. Ce putem învăța de aici?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO