[miercuri, 18 noiembrie] Bărbați și femei înțelepte

 

 

Termeni precum școală, studiu și educație sunt clar înțeleși în timpurile noastre, dar ei nu sunt uzuali în Biblie. Ea folosește un cuvânt mult mai obișnuit: înțelepciune/înțelept. De exemplu, Vechiul Testament vorbește despre oameni înțelepți, bărbați și femei (2 Samuel 14:2; Proverbele 16:23).

 

4. Cum a fost apreciată înțelepciunea lui Solomon?

 

1 Împărați 4:29-34

„29 Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării. 30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea egiptenilor. 31 El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol, şi faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32 A rostit trei mii de pilde şi a alcătuit o mie cinci cântări. 33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti. 34 Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui”.

 

Împăratul Solomon s-a distins ca un om foarte înțelept care a vorbit despre viața animalelor și a plantelor și a rostit proverbe cu mare înțelepciune, adică în felul unui om învățat. Cărțile Proverbele și Eclesiastul conțin multe învățături înțelepte cu privire la numeroase subiecte, învățături atribuite lui Solomon, precum și altor învățători înțelepți din timpurile străvechi (Proverbele 1:1; 25:1; 30:1; 31:1).

 

Conform Bibliei, înțelepciunea se aseamănă foarte mult cu educația noastră de azi. Este ceva ce un om învață de la părinți și de la învățători, mai ales când este tânăr (Eclesiastul 12:1), dar, de fapt, un om acumulează înțelepciune pe tot parcursul vieții. Înțelepciunea are, în general, o latură practică, de exemplu: învață de la furnici care strâng provizii vara pentru iarnă (Proverbele 6:6-8).

 

Totuși, înțelepciunea nu este doar o chestiune practică, ci are și o latură teoretică, deoarece începe cu credința în Dumnezeu și urmează anumite principii fundamentale (Proverbele 1:7). Înțelepciunea ne ajută să trăim în mod responsabil și pentru binele altora, și ne ajută să ne ferim de necaz. Dar, la fel ca educația din prezent, nici înțelepciunea nu răspunde la toate întrebările pe care ni le-am putea pune, ci ne dă posibilitatea să fim mulțumiți cu ce știm în timp ce continuăm să căutăm ce este încă necunoscut. Iar aceasta este o atitudine potrivită prin care putem învăța să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne încredem în harul Său. Conform cu Ieremia 18:18, rolul învățătorului înțelept este socotit la același nivel cu cel al preoților și profeților. Toți transmit mesaje din partea lui Dumnezeu către poporul Lui – învățătura din Lege, sfaturi pentru educație și solii deosebite de la Dumnezeu. Cum putem să învățăm înțelepciunea și apoi să o transmitem celor care vin după noi?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO