[duminică, 6 septembrie] Isus, temelia mărturiei noastre

În calitate de creștini, noi avem ceva de povestit despre modul în care Isus ne-a schimbat viața și despre ce a făcut El pentru noi.

 

1. Citește Efeseni 2:1-10. Cum eram noi înainte de a-L cunoaște pe Hristos? Ce avem de când L-am primit pe El?

 

A. Înainte să-L cunoaștem pe Isus (vers. 1-3)

 

B. După ce L-am cunoscut pe Isus (vers. 4-10)

 

Efeseni 2:1-10

„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre 2 în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele”.

 

Ce schimbare minunată! Până să-L cunoaștem pe Isus, eram „morți în păcatele și greșelile noastre”, „după mersul lumii acesteia”, „făceam voile firii pământești” și „eram din fire copii ai mâniei”. Pe scurt, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, rătăceam fără niciun scop în viață, fiind pierduți.

 

Este posibil ca noi să fi trăit ceva ce părea a fi fericire, dar era doar o angoasă a sufletului și scop neîmplinit în viață. Când un om vine la Hristos și simte dragostea Lui, totul se schimbă. Acum, în Hristos, noi suntem cu adevărat „vii”. Prin „nemărginita bogăție a harului Său” și pentru că „Dumnezeu este bogat în îndurare” față de noi, am primit darul mântuirii. El ne-a înviat și „ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus”. În Isus, viața capătă o nouă semnificație și are un scop. Așa cum declară Ioan: „În El era viața, și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1:4).

 

2. Ce spune Pavel despre rolul faptelor bune pentru credința creștină? Cum înțelegem noi ideea aceasta, dat fiind că mântuirea este prin credință „fără faptele Legii” (Romani 3:28)?

 

Efeseni 2:10

„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele”.

 

Cum s-a schimbat viața ta datorită lui Isus? A fost o schimbare care ar putea ajuta pe cineva să-L cunoască pe Isus?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO