[duminică, 28 iunie] Ocazii de a fi mântuiţi

Dumnezeu le oferă zilnic oamenilor de pretutindeni ocazii de a­-L cunoaște. El le mișcă inima prin intermediul Duhului Sfânt. Dumnezeu Se descoperă pe Sine în frumusețea și complexitatea lumii naturale. Vastitatea, ordinea și simetria universului vorbesc despre un Dumnezeu infinit, care are o înțelepciune nelimitată și o putere infinită. El potrivește circumstanțele în viața noastră ca să ne atragă la Sine.

 

Deși Dumnezeu ni Se descoperă prin lucrarea Duhului Sfânt, prin splendoarea naturii și prin actele providențiale, cea mai clară descoperire a iubirii Sale se găsește în viața și în slujirea lui Isus Hristos. Când le vorbim altora despre El, le oferim cea mai bună oportunitate de a fi salvați.

 

1. Ce ne învaţă Evanghelia după Luca despre scopul venirii lui Hristos pe pământ? Cum conlucrăm cu Hristos în lucrarea Sa de salvare a celor pierduţi?

 

Luca 19:10

”Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

 

Compară cu:

 

Iacov 5:19,20

”19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr şi-l întoarce un altul, 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate.”

 

Iacov spune: „Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte” (Iacov 5:20). Cartea Romani explică mai amănunțit această idee. În capitolele 1 și 2 din Romani se arată că, fără Hristos, atât cei dintre neamuri care au văzut descoperirea lui Dumnezeu în natură, cât și evreii care au primit revelația profetică a lui Dumnezeu în Scriptură sunt pierduți. În Romani 3–5, apostolul ne dezvăluie că mântuirea vine prin har, doar prin credință. În Romani 6–8, el arată că harul care îl îndreptățește pe orice credincios îl și sfințește. În Romani 10, Pavel afirmă: „Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (vers. 13), subliniind apoi faptul că nimeni nu poate chema dacă nu a crezut, iar oamenii nu pot crede dacă nu au auzit și nu pot auzi decât dacă le spune cineva. Noi suntem verigi de legătură în planul de mântuire ca să ajungem cu vestea Evangheliei la oamenii pierduți.

 

Care este rolul nostru în planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor? Gândește-te câți au auzit Evanghelia de pe buzele tale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO