[sâmbâtă, 27 iunie] ”Martorii Mei”

Text de memorat:

 

1 Timotei 2:3

”Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”

 

Marea dorință a lui Dumnezeu este ca toți oamenii de pretutindeni să răspundă iubirii Sale, să­-I accepte harul, să fie transformați de Duhul Său și să fie salvați în Împărăția Lui. Nu există o dorință mai mare pentru El decât mântuirea noastră. Dragostea Sa este nemărginită. Harul Său este nemăsurat. Mila Lui este nesfârșită. Iertarea Sa este inepuizabilă, iar puterea Lui este infinită. Spre deosebire de zeii păgâni, care cereau sacrificii, Dumnezeul nostru a adus sacrificiul suprem. Oricât de mult ne dorim noi să fim salvați, Dumnezeu vrea și mai mult să ne salveze. „Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2:3,4). Dorința inimii Lui este salvarea ta și a mea.

 

Mărturia noastră este despre Isus. Este despre ce a făcut El pentru a ne salva, despre cum ne-­a schimbat viața și despre adevărurile minunate ale Cuvântului Său care ne spun cine este El și ne arată frumusețea caracterului Său. De ce să dăm mărturie? Când înțelegem cine este El și trăim minunile harului Său și puterea dragostei Sale, nu putem să tăcem. De ce să dăm mărturie? Când lucrăm împreună cu Mântuitorul, intrăm în bucuria Lui de a-­i vedea pe oameni răscumpărați prin harul Său și transformați prin dragostea Sa.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Psalmii 139–145 
1. Cum i se păreau psalmistului gândurile lui Dumnezeu?
2. A cui lovitură (pedeapsă) era bine­venită pentru psalmist?
3. Pe cine compară psalmistul cu „niște stâlpi săpați frumos”?
4. Ce face Domnul pentru cei ce cad și pentru cei încovoiați?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Prezentarea Legii și a Sabatului”
5. Care două lucruri nu trebuie despărțite în nicio prezentare?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO