[sâmbătă, 13 iunie] Interpretarea pasajelor dificile

 

 

Text de memorat: 

 

2 Petru 3:15,16

”15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.”

 

Scriind despre epistolele apostolului Pavel, Petru afirmă că în ele, și în alte câteva locuri din Scriptură, „sunt unele lucruri greu de înțeles”. Aceste cuvinte sunt răstălmăcite sau distorsionate de „cei neștiutori și nestatornici” spre pierzarea lor. Petru nu spune că toate cele scrise sunt greu de înțeles, ci doar unele.

 

Care cititor sincer al Bibliei nu a întâlnit pasaje care îi par ciudate și greu de înțeles? Cu siguranță că, la un moment dat, fiecare a avut o astfel de experiență. De aceea vom analiza nu atât de mult textele dificile, cât care ar putea fi motivele pentru aceste dificultăți și cum putem să le depășim dacă suntem căutători credincioși ai adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși este posibil ca unele dintre aceste afirmații care ne creează dificultăți să nu își găsească rezolvarea niciodată aici, pe pământ. Însă majoritatea textelor din Biblie nu prezintă un grad mare de dificultate și nu ar trebui să permitem ca aceste câteva pasaje greu de înțeles să ne slăbească încrederea în credibilitatea și autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu ca întreg.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Psalmii 125–131 

1. Când anume i se părea psalmistului că visa?
2. Ce alte binecuvântări mai sunt rostite, împreună cu aceea de a­ți vedea nepoții?
3. În ce condiții nu ar putea sta nimeni în picioare înaintea Domnului?
4. Cu ce anume își compară psalmistul sufletul liniștit?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Predicarea adevărurilor distinctive”
5. Ce adevăr ar trebui păstrat în atenția fiecărui om?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO