[luni, 8 iunie] Principiul an-zi

 

 

Una dintre cheile de interpretare ale istoricismului este principiul an­-zi. De-­a lungul secolelor, mulți învățați au aplicat acest principiu profețiilor referitoare la timp din Daniel și Apocalipsa. Ei au extras acest principiu din mai multe texte­-cheie și din contextul imediat al profețiilor.

 

3. Cum enunţă Dumnezeu principiul an-zi în următoarele versete?

 

Numeri 14:34

”După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.”

 

Ezechiel 4:6

” După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.”

 

În aceste versete putem vedea foarte clar ideea principiului an­-zi. Dar cum justificăm folosirea acestui principiu în cazul unor profeții legate de timp, ca, de exemplu, Daniel 7:25 și 8:14, dar și Apocalipsa 11:2,3; 12:6,14 și 13:5?

 

Există alte trei elemente care susțin principiul an­-zi în aceste profeții din Daniel și Apocalipsa: folosirea simbolurilor, perioadele lungi de timp și expresiile specifice.

 

Primul element, natura simbolică a fiarelor și coarnelor care reprezintă împărățiile sugerează că și timpul menționat în aceste profeții ar trebui interpretat simbolic. Întrucât restul profeției este simbolic, nu literal, de ce am interpreta literal doar partea legată de timp? Desigur, nu ar trebui să facem acest lucru.

 

Al doilea element este faptul că multe dintre evenimentele și împărățiile reprezentate în profeții se întind pe perioade de mai multe secole, lucru care face imposibilă interpretarea literală a profețiilor referitoare la ele. Dar, dacă aplicăm principiul an-­zi, timpul se potrivește evenimentelor cu o acuratețe remarcabilă, ceea ce ar fi imposibil dacă profețiile legate de timp ar fi interpretate literal.

 

Nu în ultimul rând, expresiile folosite pentru a numi aceste perioade sugerează o interpretare simbolică – modul în care este exprimat timpul în aceste profeții (de exemplu, „două mii de seri și dimineți” din Daniel 8:14) nu este felul în care ne exprimăm în mod normal când vorbim despre timp, arătând că perioadele menționate aici trebuie interpretate simbolic, nu literal.

 

Analizează profeția celor șaptezeci de săptămâni din Daniel 9:24-27. Citim că „de la darea poruncii … vor trece șaizeci și nouă de săptămâni” (vers. 25). Dacă le considerăm literale, ar însemna un an, patru luni și o zi. Profeția nu mai are nicio logică dacă o interpretăm astfel. Ce se întâmplă când aplicăm principiul an-zi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO