[duminică, 7 iunie] Istoricismul şi profeţia

 

 

Metoda principală pe care adventiștii de ziua a șaptea o aplică în studierea profețiilor se numește istoricism. Această metodă merge pe ideea că multe dintre profețiile majore ale Bibliei urmează un curs linear neîntrerupt al istoriei, de la trecut la prezent și la viitor. Este foarte asemănătoare cu modul în care se studiază istoria în școală. Folosim această metodă deoarece chiar Biblia încurajează o astfel de interpretare.

 

1. Ce aspecte ale visului lui Nebucadneţar indică o succesiune continuă, neîntreruptă a puterilor în decursul istoriei? În ce mod ne arată chiar Biblia cum să interpretăm profeţia despre vremea sfârşitului?

 

Daniel 2:27-45

”27 Daniel a răspuns înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. 28 Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. 29 În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, şi Cel ce descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. 30 Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii. 31 Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. 32 Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; 33 fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut. 34 Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. 35 Atunci, fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul. 36 Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului. 37 Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă. 38 El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur! 39 După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul. 40 Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. 41 Şi, după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 42 Şi, după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. 43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 44 Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic. 45 Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.””

 

Observați că împărăția lui Nebucadnețar este recunoscută ca fiind capul de aur. Astfel, Daniel identifică Babilonul ca fiind prima împărăție (vers. 38). Apoi Daniel spune: „După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăție” (vers. 39) și apoi o a patra (vers. 40). Faptul că aceste împărății se succed este sugerat chiar de chip – fiecare împărăție este reprezentată de o parte din trup, pornind de la cap până la degetele de la picioare. Ele sunt conectate una cu cealaltă, la fel cum sunt conectate timpul și istoria.

 

În Daniel 7 și 8, în loc de un chip, sunt folosite ca simboluri specifice diferite animale, dar este transmis același lucru. Ne este prezentată o secvență neîntreruptă de patru împărății pământești care încep în vechime și continuă în istorie, până la prezent și viitor, când Hristos va reveni și Își va întemeia Împărăția Sa veșnică.

 

Astfel, chipul din Daniel 2 și vedeniile succesive din Daniel 7 și 8 au oferit temelia pentru interpretarea protestantă istoricistă a profeției, metodă pe care adventiștii o folosesc și în prezent.

 

2. Ce cuvinte ale lui Isus ne ajută să înţelegem cum poate funcţiona profeţia?

 

Ioan 14:29

”Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi.”

 

Ce avantaj major avem noi, cei de astăzi, care trăim într-o vreme în care mare parte din istorie este în urmă, avantaj pe care cineva care a trăit în timpul Babilonului nu l-a avut?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO