„Scris în carte”

2. Ce înseamnă „oricine va fi găsit scris în carte”?

Daniel 12:1
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Momentul intervenției lui Mihail este descris și ca un timp de strâmtorare cum nu a mai fost. Acesta corespunde cu timpul în care Duhul lui Dumnezeu va fi retras de la omenirea răzvrătită. Atunci, ultimele șapte plăgi, ca o expresie a mâniei lui Dumnezeu asupra națiunilor, vor fi revărsate asupra Babilonului din timpul sfârșitului (Apocalipsa 16; 18:2­24) și puterile întunericului vor fi dezlănțuite asupra lumii. Ellen G. White scrie despre acest timp că „Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într­o mare și finală strâmtorare. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile sălbatice ale patimii omenești, toate elementele de discordie și luptă vor fi lăsate libere. Pământul întreg va fi adus într­o ruină mai grozavă decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.” – Tragedia veacurilor, p. 614

Dar copiii lui Dumnezeu vor fi eliberați în acest timp de strâmtorare, deoarece, în judecata de cercetare realizată în tribunalul din ceruri, ei au fost achitați de Isus, Marele­Preot ceresc, și numele lor au fost scrise în carte.

Pentru a înțelege semnificația acestei cărți ar trebui să nu uităm faptul că Biblia menționează două tipuri de cărți cerești. În una sunt scrise numele celor care aparțin Domnului și uneori se face referire la această carte ca fiind Cartea vieții (Exodul 32:32; Luca 10:20; Psalmii 69:28; Filipeni 4:3; Apocalipsa 17:8).

Pe lângă Cartea vieții, Scriptura mai menționează o carte în care sunt scrise toate faptele oamenilor (Psalmii 56:8; Maleahi 3:16; Isaia 65:6). Acestea sunt cărțile folosite în tribunalul ceresc pentru a vedea dedicarea fiecăruia față de Domnul. Acestea sunt înregistrări cerești, „baze de date”, care conțin numele și faptele fiecărui om. Unii oameni sunt frământați de ideea de a avea numele scris, și în special faptele, în ceruri. Dar, atunci când ne predăm viața lui Hristos, numele noastre sunt scrise în Cartea vieții și, la judecată, faptele noastre rele sunt șterse. Această înregistrare cerească oferă dovezi juridice întregului uni- vers că noi aparținem lui Isus și astfel avem dreptul să fim protejați în timpul strâmtorării.

De ce doar neprihănirea lui Hristos atribuită nouă și apoi împărtășită este singura noastră speranţă de a avea numele „scris în carte”? Prezintă-ţi răspunsul în cadrul discuţiei din grupă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO