Mihail, conducătorul nostru

1. Cine schimbă cursul istoriei în vremea sfârşitului? Cum ne ajută Noul Testament să înţelegem ce vrea să spună acest verset?

Daniel 12:1
Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Romani 8:34
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Evrei 7:25
De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

Până acum, fiecare capitol din Daniel a început prin a menționa numele conducătorului națiunii păgâne. Tot așa, Daniel 12 începe cu numele unui conducător, aici, Prințul divin care Se ridică pentru a­l elibera pe poporul lui Dumnezeu din mâinile vrăjmașilor lui.

Mihail este aceeași Ființă cerească puternică pe care Daniel a văzut­o în viziunea primită pe malul fluviului Tigru. Acolo, El a apărut ca reprezentant ceresc al poporului lui Dumnezeu. Și mai apare în cartea Daniel ca Fiul omului (Daniel 7), Căpetenia (în engl., Prințul) oștirii (Daniel 8) și Cârmuitorul, Mesia (Daniel 9). Astfel, Mihail – al cărui nume înseamnă: „Cine este ca Dumnezeu?” – nu poate fi nimeni altul decât Însuși Isus.

Este important să observăm momentul intervenției lui Mihail. Conform cu Daniel 12:1, El apare „în vremea aceea”. Această expresie se referă la timpul menționat în Daniel 11:40­45. Este perioada cuprinsă între căderea papalității, 1798, și învierea de la timpul sfârșitului (Daniel 12:2).

Din expresia „Se scoală”, folosită în Daniel 12:1, putem deduce două aspecte importante ale lucrării Sale. În primul rând, verbul „a se scula” evocă ridicarea împăraților pentru a cuceri și a domni. Acest verb mai are și o conotație militară. Ne arată că Mihail acționează ca lider militar pentru a­Și proteja poporul și pentru a­l conduce într­un mod special în ultimele etape ale marii lupte.

În al doilea rând, verbul acesta ne îndreaptă gândul și spre desfășurarea judecății. Mihail „Se scoală” pentru a acționa ca mijlocitor în tribunalul ceresc. Ca Fiu al omului, El vine înaintea Celui îmbătrânit de zile pentru a­l reprezenta pe poporul Său în timpul judecății de cercetare (Daniel 7:9­14). Faptul că Mihail Se ridică face trimitere la aspectul miliar și juridic al lucrării Sale. Cu alte cuvin- te, El are putere de a­i învinge pe vrăjmașii lui Dumnezeu și are autoritate să­l reprezinte pe poporul Său în tribunalul ceresc.

Gândește-te ce înseamnă ca Mihail să stea ca reprezentant al nostru chiar acum. Ce speranţă îţi oferă acest lucru ţie, ca păcătos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO