Un gând de încheiere

Este instructiv să observăm că acest chip, prezentat în Daniel 2, este făcut din aur și argint, metale care au o oarecare legătură cu puterea economică. Chipul mai este făcut și din aramă și fier, metale care au fost folosite pentru unelte și arme, dar și din lut, care, în lumea veche, era folosit în scopuri domestice și ca suport pentru scriere. Astfel, chipul ne oferă o reprezentare plină de viață a omenirii și a realizărilor ei. Mai bine zis, părțile anatomice distincte ale acestui chip exprimă succesiunea împărățiilor lumii și lipsa de unitate finală care va predomina în ultimele zile ale istoriei omenirii. Totuși piatra este
descrisă în mod clar ca pornind „fără ajutorul vreunei mâini” (Daniel 2:45), aspect care ne reamintește de finalul supranatural care va veni asupra acestei lumi trecătoare și asupra tuturor realizărilor oamenilor.

Deși „pentru ochiul needucat, istoria omenirii pare să fie o interpunere haotică de forțe și contraforțe … Daniel ne asigură că în spatele tuturor lucrurilor se află Dumnezeu, care privește în jos, spre lume, și pune în mișcare lucrurile pentru a îndeplini ceea ce El vede că este mai bine.” – William H. Shea, Daniel: A Reader’s Guide (Nampa, ID: Pacific Press, 2005), p. 98

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO