Chipul din vis (II)

5. Citește din nou visul și interpretarea lui (Daniel 2:31-49). Ce învățăm de aici despre preștiința lui Dumnezeu cu privire la istoria lumii?

Profeția transmisă prin visul lui Nebucadnețar oferă o cronologie și funcțiile profetice generale pentru a ști cum să abordăm profețiile mai detaliate din Daniel 7, 8 și 11. Daniel 2 nu este o profeție condiționată, ci o profeție apocaliptică: o predicție sigură a ceea ce Dumnezeu a prevăzut și urma să se întâmple în viitor.

1. Capul de aur reprezintă Babilonul (626–539 î.Hr.). Cu siguranță că niciun alt metal nu putea reprezenta mai bine puterea și bogăția Imperiului Babilonian decât aurul. Biblia o numește „cetatea de aur” (Isaia 14:4, KJV) și „în mâna Domnului, un potir de aur” (Ieremia 51:7; compară cu Apocalipsa 18:16). Istoricul antic Herodot relatează că cetatea era împodobită cu mult aur.
2. Pieptul și brațele de argint reprezintă Medo-Persia (539–331 î.Hr.). După cum argintul este mai puțin prețios decât aurul, la fel și Imperiul Medo-Persan nu a atins niciodată splendoarea Babilonului. Mai mult, argintul era un simbol potrivit pentru persani deoarece ei foloseau argintul în sistemul lor fiscal.
3. Pântecele și coapsele de aramă simbolizează Grecia (331–168 î.Hr.). Ezechiel 27:13 îi prezenta pe greci ca făcând negoț cu unelte de aramă. Soldații greci erau cunoscuți pentru armura lor de aramă. Coifurile, scuturile și securile pentru luptă erau făcute din aramă. Herodot ne spune că Psammetichus I al Egiptului a văzut în invadatorii greci împlinirea unei profeții care prezicea că „vor veni niște bărbați de aramă pe mare”.
4. Fluierele picioarelor de fier reprezintă Roma (168 î.Hr.–476 d.Hr.). După cum explică Daniel, fierul reprezintă puterea zdrobitoare a Imperiului Roman, care a dăinuit mai mult decât celelalte împărății. Fierul era metalul perfect care să reprezinte acest Imperiu.
5. Picioarele, parte de fier, parte de lut reprezintă Europa divizată (din 476 d.Hr. până la a doua venire a lui Hristos). Amestecul de fier și lut oferă reprezentarea perfectă a celor întâmplate odată cu dezintegrarea Imperiului Roman.

Deși s-au făcut multe încercări de a uni Europa, de la alianțe prin căsătorii între casele regale și până la actuala Uniune Europeană, dezbinarea și lipsa unității au predominat și, conform acestei profeții, așa va fi până la venirea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO