Un gând de încheiere

„Poți să răscolești cerul și pământul și nu vei găsi un adevăr des- coperit mai puternic decât acela care se dovedește prin faptele de milostenie față de cei care au nevoie de simpatia și ajutorul nos- tru. … Când cei care mărturisesc Numele lui Hristos vor trăi în viața lor principiile regulii de aur, lucrarea Evangheliei va fi însoțită de aceeași putere ca pe vremea apostolilor.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 137

Rezumat: Când devenim urmași ai lui Isus, viața noastră se va schimba în multe aspecte și vom avea dorința de a ne alătura lui Dumnezeu în preocuparea Sa pentru cei săraci și asupriți. Nu este o misiune ușoară și nici apreciată, dar ne va schimba prioritățile și ne va motiva să facem ceva pentru vindecarea celor răniți din lume.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Divina vindecare, cap. „O experiență mai înaltă”; Mărturii pentru biserică, vol. 3, cap. „Datoria față de cei nenorociți” și „Datoria omului față de semenii săi”; Mărturii pentru biserică, vol. 2, cap. „Lucrând pentru Hristos”.

 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO