Slujirea nevoiașilor în biserica Noului Testament

 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)

Versetele care cuprind Marea Trimitere (Matei 28:18­20) sunt printre cele mai cunoscute versete din Biblie, cel puţin în lu­ mea creştină. Aceste versete au fost considerate adesea ca fiind declaraţia noastră de misiune şi au fost o inspiraţie pentru diver­ se proiecte misionare şi evanghelistice. Inspiraţi de aceste versete, creştinii au mers în întreaga lume, uneori cu costuri personale mari, pentru a răspândi Evanghelia.

Ce a spus Isus în Marea Trimitere? „Faceţi ucenici…, botezân­ du­i… Şi învăţaţi­i să păzească tot ce v­am poruncit” (Matei 28:20). După cum am văzut, multe dintre lucrurile pe care ne­a poruncit Isus să le facem sunt legate de grija faţă de cei nevoiaşi, în suferinţă şi de cei care nu îşi pot purta singuri de grijă. Să nu uităm că aces­ te îndrumări date de Isus primilor ucenici nu erau deloc o misiune nouă, ceva ce nu mai auziseră sau văzuseră înainte, ci era o conti­ nuare a misiunii pe care Isus o începuse deja în mijlocul lor. Acest aspect al învăţăturii lui Isus poate fi văzut foarte clar în viaţa noii bisericii ca parte a împlinirii Marii Trimiteri.

BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Regi 18–2 Regi 2

  1. Cum era considerat muntele Horeb, pe vremea lui Ilie?
  2. Cine şi cui i­a promis că îi va face străzi (uliţe) în Damasc?
  3. Din ce cauză nu au mai ajuns corăbiile lui Iosafat la Or?
  4. Cine au fost martori la înălţarea lui Ilie la cer şi totuşi s­au dus să­l caute?

Evanghelizare, subcapitolul „Lucrătorii din zonele rurale”

  1. În ce condiţii şi­ar recăpăta sănătatea mulţi din poporul nostru?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO