Un ghid practic de dăruire și iubire

Epistola lui Pavel către romani este bine cunoscută pentru expli­ caţiile profunde despre marea învăţătură a mântuirii prin credinţă, prin moartea lui Hristos. Dar, după 11 capitole despre această în­ văţătură, atenţia se îndreaptă spre un alt subiect. Pavel oferă un ghid practic de vieţuire şi iubire, bazat pe harul şi dragostea lui Dumnezeu aşa cum au fost descoperite în Isus şi în Evanghelie: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi tru­ purile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Romani 12:1). De fapt, Pavel spune că noi ar trebui să trăim aşa ca răspuns la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Isus.

4. Ce sfaturi dă Pavel cu privire la dragostea și grija pentru alţii, mai ales faţă de cei în nevoie?

Romani 12:1
Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

Într-­un sens anume, Romani 12 este ca un rezumat al multelor subiecte cărora Pavel le acordă atenţie în mod specific în alte epis­ tole. El vorbeşte despre diferitele slujbe şi daruri din biserică, inclu­ siv slujirea şi încurajarea celorlalţi şi dăruirea cu generozitate ( vers. 3-­8). Dar nu este de ajuns ca aceste lucruri să fie făcute, ci trebuie să fie făcute foarte bine, cu entuziasm şi cu iubire ( vers. 9­-11).

Pavel descrie în termeni practici ce înseamnă aceasta. El îi în­ deamnă pe credincioşi să fie răbdători în greutăţi şi persecuţie, să se îngrijească de cei în nevoie, să fie împăciuitori şi, ori de câte ori este posibil, să răspundă la rău şi nedreptate cu bunătate, biruind răul prin bine ( vers. 20,21).

Acest capitol scoate în evidenţă ce înseamnă a trăi ca un om nou, slujind­I lui Dumnezeu şi individual, şi ca membru al bisericii. Pavel le­a spus noilor urmaşi ai lui Isus că vieţile lor, priorităţile lor şi acţiunile lor ar trebui să se schimbe ca răspuns la ce a făcut Isus pentru ei prin moartea Sa pe cruce şi datorită speranţei vieţii veş­ nice. Trăind într­o societate despotică şi adesea crudă, caracteristi­ că Imperiului Roman, Pavel îi sfătuieşte pe credincioşi să fie altfel: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre” (vers. 2).

Numește câteva atitudini și practici cărora trebuie să te împotrivești în mediul în care trăiești pentru a avea o viață după voia lui Dumnezeu și a-i iubi pe semeni ca un urmaș al lui Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO