La templu – închinare și profanare

Când citim relatările despre Isus în Evanghelii, adesea suntem atrași de blândețea care Îl caracteriza pe Isus – grija Lui față de bolnavi și copii, pildele despre cel pierdut și despre Împărăția lui Dumnezeu. Poate de aceea suntem surprinși de momentele în care El acționează cu putere și direct – în special împotriva conducătorilor religioși din acea vreme și împotriva practicilor lor.

4. Care este semnificaţia faptului că următorul episod este relatat în toate Evangheliile?

Matei 21:12-16
12. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei
13. şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
14. Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat.
15. Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie.
16. Şi I-au zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug”?”

Marcu 11:15-19
15. Au ajuns în Ierusalim; şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei.
16. Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu.
17. Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile”? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
18. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare; căci se temeau de El, pentru că tot norodul era uimit de învăţătura Lui.
19. Ori de câte ori se însera, Isus ieşea afară din cetate.

Luca 19:45-48
45. În urmă a intrat în Templu şi a început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el.
46. Şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.”
47. Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare;
48. dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.

Ioan 2:13-17
13. Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.
15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.
16. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: „Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.”
17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”

Nu este deloc surprinzător că acest episod este inclus în fiecare dintre cele patru Evanghelii. Este un episod plin de dramatism, acțiune și forță. Fără îndoială că Isus era îngrijorat de modul în care era folosit templul și de înlocuirea adevăratei închinări cu vânzarea animalelor pentru jertfă. Ce profanare a tot ceea ce trebuiau să re- prezinte acele jertfe, adică moartea Sa înlocuitoare pentru păcatele acestei lumi!

O acțiune atât de directă se potrivește foarte bine în tradiția profeților evrei. Acest punct este sugerat în toate relatările dinEvanghelii; fie Isus, fie scriitorul Evangheliei citează din Isaia, Ieremia sau Psalmi pentru a explica ce s-a întâmplat la acel moment. Oamenii L-au recunoscut pe Isus ca profet (Matei 21:11) și au venit la El pe când vindeca și învăța în curtea templului după ce îi alungase pe vânzători și schimbătorii de bani. Oamenii de rând găseau vindecare în atingerea Sa și speranța înflorea în inimile lor când Îi ascultau învățăturile.

Dar și conducătorii religioși L-au recunoscut pe Isus ca profet, ca pe cineva care era periculos pentru puterea lor și pentru stabilitatea statutului lor social, și au complotat să Îl omoare, la fel cum se făcuse și profeților din vechime (Luca 19:47,48).

Ca membri ai bisericii, cum ne putem face partea pentru ca bisericile noastre să nu ajungă să trebuie să fie curățite ca templul din zilele lui Hristos? Ce pericole spirituale ar trebui să evităm și cum?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO