Închinați-vă Creatorului

 6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. (Isaia 58:6,7)

Chiar la o citire rapidă, profeții Vechiului Testament ne avertizează cu privire la tratarea incorectă a celor săraci și oprimați. Profeții și Dumnezeu, în Numele căruia vorbeau, erau indignați de ce vedeau că se face în toate națiunile înconjurătoare (Amos 1 și 2). Dar ei aveau și un simțământ de mânie și întristare din cauza nelegiuirilor care se făceau chiar în poporul lui Dumnezeu, de către cei care primiseră atât de multe binecuvântări divine. Dată fiind istoria lor, dar și legile date lor de Dumnezeu, ei ar fi trebuit să știe mai mult. Din nefericire, nu întotdeauna a fost așa și profeții au avut multe de spus despre această stare nefericită a lucrurilor.

Este interesant să descoperim că multe dintre cunoscutele afirmații ale profeților referitoare la dreptate și nedreptate sunt în legătură cu închinarea. După cum vom vedea, adevărata închinare nu este ceva ce are loc doar în timpul ceremoniilor religioase, ci înseamnă și să ai aceleași preocupări ca Dumnezeu pentru bunăstarea celorlalți și să încerci să îi ridici pe cei asupriți și uitați.

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: 2 Samuel 21–1 Regi 3

  1. Cine și de ce a asociat apa cu sângele, refuzând s-o bea, deși o dorise?
  2. În cât timp a străbătut Ioab țara, ca să împlinească porunca împăratului?
  3. Ce profeție s-a împlinit când preotul Abiatar a fost scos din slujbă?
  4. Unde se aduceau jertfe înainte de construirea templului și care era cel mai important loc de închinare?

Evanghelizare, subcapitolul „Problemele specifice evanghelizării în orașele mari”

  1. Din afirmația lui Ellen G. White, de ce jumătate din munca depusă în marile orașe se pierde?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO