Grija pentru robi, văduve, orfani, străini

3. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru poporul Israel?

Exodul 23:9
Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.

Ca sclavi care tocmai fuseseră eliberați, israeliții știau cum este să fii asuprit, exploatat și marginalizat. Deși își sărbătoreau eliberarea, Dumnezeu voia ca ei să nu cumva să uite de unde veniseră,cum se simțiseră ca sclavi și ce făcuse El ca să îi salveze. El a instituit Paștele ca o aducere-aminte și o ocazie de a repeta: „Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei” (Exodul 13:14)

4. De ce în îndrumările despre cum să se poarte cu cei mai necăjiţi din societatea nou-formată, li se amintește că și ei fuseseră sclavi?

Exodul 22:21-23
21. Să nu chinuieşti pe străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
22. Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.
23. Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele

Doar ce fuseseră rostite Cele Zece Porunci și Moise este chemat pe munte, unde Dumnezeu îi dă instrucțiuni detaliate despre cum să fie trăite aceste porunci importante în societatea israeliților. Chiar înainte de instrucțiunile despre construirea sanctuarului, Dumnezeu dă trei capitole de legi despre cum să se poarte, cum să fie tratați sclavii, legi care erau în contrast izbitor cu tratamentul de care avuseseră parte mulți dintre ei. Erau legi cu privire la fapte violente, la proprietate, legi pentru viețuirea zilnică și principii pentru înființarea de curți judecătorești care să aplice aceste legi și să facă dreptate (Exodul 21–23 Exodul 23).

În aceste legi era proeminentă preocuparea față de cetățenii din această societate nouă, dar și grija pentru străini și cei mai vulnerabili. Aceștia nu trebuiau exploatați, ci chiar aveau dreptul la hrană într-un mod în care li se respecta demnitatea, ca de exemplu dreptul de a strânge spicele care rămâneau pe câmp după seceriș. Acest comportament față de cei oropsiți și de străini nu era ceva obișnuit în lumea veche. Chiar și astăzi unii par să uite aceste principiile morale importante referitoare la comportamentul față de ceilalți.

Ce amintire din experiența ta te face să fii mai compătimitor și mai preocupat de suferința sau nedreptatea față de semeni?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO