Influenţa societăţii asupra familiei

„Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza 18:19).

Deşi există într-o mulţime de variante, familiile sunt cărămizile societăţii; astfel, multe dintre trăsăturile culturale distincte ale diferitelor societăţi sunt direct legate de familie. De exemplu, într-una dintre scoietăţile antice, orice bărbat avea răspunderea de a mânca trupurile moarte ale părinţilor săi; în alta, bărbatul care voia o mireasă trebuia să-i aducă tatălui acesteia o zestre de capete uscate ale unor victime dintr-un trib rival. Chiar şi în timpurile moderne conceptele legate de copii, curtenie, divorţ, căsătorie, părinţi şi alte aspecte variază foarte mult. Atunci când ducem mesajul Bibliei în aceste locuri cu obiceiuri atât de diferite, trebuie să învăţăm cum să ne raportăm la ele astfel încât, fără să facem vreun compromis în ce priveşte convingerile noastre, să nu provocăm probleme inutile. În acelaşi timp şi mai aproape de noi, trebuie să fim atenţi la influenţele sociale care au impact direct asupra familiilor noastre.

3. În ce fel a influenţat societatea viaţa de familie în următoarele exemple? Ce lecţii putem învăţa din ele?

Geneza 16:1,3
1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar.

3. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan.

Geneza 35:1,4
1. Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau.”

4. Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.

Ezra 10

1 Regi 11:1
Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,

Niciunul dintre noi nu trăieşte într-un vid; noi toţi şi familiile noastre suntem influenţaţi de societatea în care trăim. Responsabilitatea creştinilor este de a trăi cât mai frumos cu putinţă, păstrând ce este în armonie cu credinţa lor şi ferindu-se pe cât posibil de tot ce intră în conflict cu ea.

Ce lucruri din societatea în care trăiești sunt folositoare pentru viața de familie și în armonie cu Biblia? Cum îți poți adapta cel mai bine credința la normele sociale fără să faci compromisuri în ce privește adevărurile esențiale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO