Familii credincioase

 1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:1,2)

Indiferent în ce etapă a vieții ne aflăm și indiferent cu ce ne-am confruntat sau ne vom confrunta de-a lungul drumului, noi ne ducem existența în societatea în care trăim. Părinții noștri, copiii noștri, familia noastră, chiar și biserica noastră – toate sunt influențate de cultura în care trăim, de normele și valorile societății. Deși aici au intervenit și alți factori, schimbarea zilei de odihnă a fost un exemplu grăitor cu privire la modul în care cultura vremii a influențat, puternic și negativ, biserica. De fiecare dată când trecem pe lângă o biserică și vedem pe panoul de la stradă programul serviciilor divine de duminica, ne aducem aminte cât de influentă și de durabilă este puterea culturii.

Familiile creștine se confruntă tot timpul cu schimbări socioculturale. Uneori, influența lor poate fi bună, dar, de obicei, este negativă. Însă în Evanghelie găsim lumină, mângâiere și putere să facem față schimbărilor.

În această săptămână vom vedea cum putem fi familii credincioase, căutând să devenim „fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume” (Filipeni 2:15).

15 iunie – Ziua refugiaților

BIBLIA ȘI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND

Biblia: Judecătorii 21 – 1 Samuel 2

  1. Cui i-a fost atribuit măcelul („spărtura”) din Israel și unde este menţionat acest lucru?
  2. Ce a făcut Rut cu restul de mâncare rămasă de la prânz?
  3. Al câtelea era Boaz, în ordinea dreptului de răscumpărare pentru pământul lui Naomi?
  4. În ce condiții i s-a vestit lui Eli un cuvânt despre Mesia („Unsul”)?

Evanghelizare, subcapitolul „Propovăduirea Evangheliei”

  1. Ce îi poate determina pe pastorii noștri să lucreze stăruitor și neobosit pentru suflete și pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO