Când căsătoria ia sfârșit

Păcatul a distrus omenirea în multe privinţe, aducând suferinţă fizică şi moarte, dar, dintre toate, familia s-a confruntat cel mai drastic cu consecinţele devastatoare ale păcatului. Expresia „familie disfuncţională” a devenit obişnuită. Câte familii nu sunt, mai mult sau mai puţin, disfuncţionale?

În afară de moarte, cel mai greu lucru cu care se poate confrunta o familie este divorţul. Cei care trec prin această experienţă trec printr-o gamă largă de emoţii. Probabil că cea dintâi şi cea mai frecventă este mâhnirea, apoi durerea, care, în funcţie de individ, pot dura de la câteva luni la câţiva ani, cu o intensitate diferită. Unii se confruntă cu frica: frica de necunoscut, de dificultăţi financiare, teama că nu vor reuşi să se descurce singuri. Alţii pot trece printr-o perioadă de depresie, de mânie şi de singurătate.

4. Ce învăţături privind divorţul putem reţine din următoarele versete?

Maleahi 2:16
„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel – şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie – zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!”

Matei 5:31,32
31. S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.”
32. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.

Matei 19:8
Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa.

1 Corinteni 7:11-13
11. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.
12. Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.
13. Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios, şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.

„Biserica trebuie să le slujească membrilor în toate nevoile lor şi să hrănească pe oricine, pentru ca toţi să crească într-o experienţă creştină matură. Lucrul acesta este adevărat mai ales atunci când membrii sunt confruntaţi cu decizii care privesc toată durata vieţii, cum ar fi căsătoria, şi cu experienţe nefericite, cum ar fi divorţul. Când un cuplu căsătorit este în pericolul de a se destrăma, trebuie să se facă orice efort de către parteneri şi de către cei din biserică sau familie, care îi slujesc, cu scopul de a-i conduce la împăcare, în armonie cu principiile divine, pentru refacerea relaţiilor (Osea 3:1-3; 1 Corinteni 7:10-11;1 Corinteni 13:4,7 ; Galateni 6:1).

Există resurse disponibile la nivelul bisericii locale sau al altor organizaţii ale bisericii care-i pot asista pe membri în dezvoltarea unui cămin creştin puternic. Aceste resurse includ: (1) programe pentru pregătire premaritală; (2) programe de instruire pentru cuplurile căsătorite şi familiile lor, dar şi (3) programe de susţinere a familiilor despărţite şi a celor divorţaţi.” – Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 2015, p. 204

Care sunt căile practice și neacuzatoare de a ajuta pe cineva care trece prin divorț?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO