Cum să facem alegeri corecte

Toţi cunoaştem foarte bine importanţa alegerilor pe care le facem. Dar ştim şi ce impact negativ pot avea alegerile greşite asupra vieţii noastre şi asupra vieţilor altora. Întrebarea este: Cum putem să facem alegeri corecte?

2. Următoarele versete ne prezintă câţiva pași care ne pot ajuta în încercarea de a lua decizii bune. Care sunt aceș pași?

1 Tesaloniceni 5:17
Rugaţi-vă neîncetat.

Iacov 1:5
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Isaia 1:19
De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;

Matei 7:24,25
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.

Psalmii 119:105
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

2 Timotei 3:16
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

Proverbele 3:5,6
5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6. Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Isaia 58:11
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.

Proverbele 15:22
Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.”

Proverbele 24:6
Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.

Ori de câte ori trebuie să luăm o decizie importantă, este esenţial să mergem la Domnul, în rugăciune, ca să ne asigurăm că alegerea pe care o facem nu ne va determina să călcăm în vreun fel Legea lui Dumnezeu sau vreun principiu din Cuvântul Său. În aceeaşi măsură este important să ne încredem în Dumnezeu, să-I predăm Lui capacitatea noastră decizională, adică să ne rugăm ca alegerile pe care le facem să-I aducă Lui slavă, iar noi să fim gata să-I supunem dorinţele noastre, dacă acestea se opun planului Său pentru viaţa noastră. De multe ori, când trebuie să luăm o decizie, ne pot fi de folos şi sfătuitorii înţelepţi. În cele din urmă, putem să ne simţim în siguranţă ştiind că Dumnezeu ne iubeşte şi doreşte ce este cel mai bine pentru noi şi că, dacă Îi supunem Lui viaţa noastră, în credinţă şi în umilinţă, putem merge mai departe cu încredere în alegerea pe care am făcut-o.

Cum procedezi când trebuie să iei decizii importante în viața ta? Ce pași spirituali urmezi în dorința de a face alegeri corecte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO