Dacă trebuie să fii atent când îţi alegi prietenii, trebuie să fii şi mai atent când îţi alegi partenerul de viaţă. Adam a avut parte de o mare binecuvântare prin faptul că Dumnezeu i-a făcut cu mâinile Sale o parteneră de viaţă şi a modelat-o chiar din corpul lui. Pentru el a fost uşor să aleagă, din moment ce Eva nu era doar singura femeie, ci şi o femeie perfectă. Noi, ceilalţi, întâmpinăm ceva mai multe dificultăţi, din moment ce niciunul dintre noi nu este perfect şi avem de ales dintre atât de multe persoane imperfecte.

Dar Dumnezeu nu ne-a lăsat fără călăuzire în acest domeniu. Pe lângă tot ce am studiat în lecţia de luni, mai există câţiva paşi specifici de urmat în privinţa căsătoriei. În afară de alegerea de a-I sluji Domnului, chestiunea alegerii partenerului de viaţă va fi întotdeauna însoţită de cele mai importante consecinţe dintre toate alegerile pe care le face cineva în viaţă.

4. Ce îndrumări foarte generale se găsesc în următoarele texte biblice, care pot și trebuie să fie aplicate de cel care își caută partenerul potrivit pentru căsătorie?

Psalmii 37:27
Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.

Psalmii 119:97
Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.

1 Corinteni 15:33
Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”.

Iacov 1:23-25
23. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,
24. şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
25. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Pe lângă preocuparea de a căuta persoana potrivită pentru a te căsători, înainte de toate, fii tu persoana potrivită. „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii” (Matei 7:12). Cineva poate să găsească cel mai bun partener de viaţă posibil, care are toate calităţile pe care le doreşte, dar, dacă celui care doreşte calităţi bune în celălalt îi lipsesc acele calităţi, vor apărea probleme

Acest lucru nu este nou şi, cu siguranţă, nu se întâlneşte doar în căsătorie, ci şi în viaţă în general. Pavel acordă mult timp, la începutul Epistolei către romani, pentru a li se adresa celor care îi condamnă pe ceilalţi pentru lucruri de care ei înşişi se fac vinovaţi. Sau, aşa cum a spus Isus: „De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3).

Cât de des descoperi că aștepți de la ceilalți (poate de la soț sau de la soție) trăsături care chiar ție îți lipsesc? Gândește-te la lucrul acesta.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO