Alungarea definitivă a lui Satana din cer

3. Ce i se descoperă lui Ioan despre războiul din cer? Ce fel de război este acesta, care s-a încheiat cu alungarea lui Satana din cer?

Apocalipsa 12:7-9
7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

Satana a fost alungat din cer la începutul marii lupte, când s-a răzvrătit împotriva guvernării lui Dumnezeu. Intenţia lui a fost să pună mâna pe tronul din cer şi să fie „ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:12-15). Revolta lui a fost deschisă, dar a fost învins şi apoi aruncat pe pământ. Prin amăgirea primului cuplu de oameni, şi-a însuşit stăpânirea asupra lumii noastre (Luca 4:6). În această calitate (Ioan 12:31), a avut acces la cer pentru a participa la consfătuiri ca reprezentant al acestei planete (Iov 1:6-12), până ce a fost biruit de Isus la cruce.

Prin moartea Sa, Isus a recuperat ce se pierduse, iar caracterul lui Satana a fost dat în vileag înaintea întregului univers. „Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaş. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el se rupsese cu totul de simpatia fiinţelor cereşti. De aici înainte, lucrarea lui avea să fie restrânsă” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 761). În faţa întregului univers, stăpânirea asupra pământului I-a revenit lui Isus, care a fost proclamat stăpânul legitim al pământului (Efeseni 1:20-22; 1 Petru 3:22).

În momentul acela, Satana şi îngerii lui au fost alungaţi definitiv din cer. Isus a prevestit acest eveniment: „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31).

Prin această judecată rostită în dreptul lui Satana, „au venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui” (Apocalipsa 12:10). Până în ziua aceea, Satana mai are încă putere, deşi limitată, şi le poate face rău credincioşilor lui Dumnezeu de pe pământ, însă este conştient că „are puţină vreme” (Apocalipsa 12:12). În această vreme puţină, el face tot posibilul să producă durere, suferinţă şi haos pe pământ.

Care este singura cale de a ne apăra de Diavolul?

(Vezi Apocalipsa 12:11.)
Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO