Mesajele către Smirna şi Filadelfia

Al doilea şi al şaselea mesaj sunt adresate bisericii din Smirna şi celei din Filadelfia. Isus nu a avut pentru ele niciun motiv de mustrare.

Smirna era o cetate frumoasă şi bogată, dar şi un centru în care închinarea la împărat era obligatorie. Nerespectarea acestei legi putea să ducă la pierderea drepturilor cetăţeneşti, la persecuţie şi chiar la moarte (până în secolul al IV-lea, creştinismul a fost religio ilicita).

1. Ce legătură există între tlul cu care i Se prezintă Isus bisericii din Smirna şi situaţia ei? Care era starea bisericii? Prin ce încercări o anunţă Isus că avea să treacă?

Apocalipsa 2:8-11
8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: „Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
9. „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
10. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”

Mesajul către biserica din Smirna este valabil şi pentru biserica din epoca postapostolică, perioadă în care creştinii au fost persecutaţi cu cruzime în Imperiul Roman. Necazul „de zece zile” menţionat în Apocalipsa 2:10indică persecuţia de zece ani declanşată de Diocleţian în anul 303 d.Hr. şi continuată până în anul 313 d.Hr., când Constantin cel Mare a emis Edictul din Milano, prin care le oferea creştinilor libertate religioasă.

A şasea biserică ce beneficiază de un mesaj din partea lui Isus se găsea în Filadelfia („dragoste frăţească”). Cetatea era situată pe ruta comercială imperială ce asigura legătura dintre estul şi vestul provinciei. A fost ridicată pentru a fi un centru de promovare a limbii şi culturii greceşti în zona Lidiei şi Frigiei.

2. Ce legătură există între titlul cu care Se prezintă Isus bisericii din Filadelfia şi situaţia ei? Ce ne spun cuvintele „ai puţină putere” (vers. 8) despre starea bisericii? Ce făgăduinţe îi dă Isus?

Apocalipsa 3:7-13
7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide:
8. „Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu.
9. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.
10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.
11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.
12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.”
13. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”

Mesajul adresat acestei biserici este valabil şi în dreptul marii redeşteptări protestante din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Biserica din perioada aceasta a lăsat să strălucească lumina pe care a avut-o şi a căutat să păzească „Cuvântul lui Isus” (Apocalipsa 3:8). Ea a fost motivată de dorinţa sinceră de a duce Evanghelia în toată lumea. Ca urmare a demersurilor ei, Evanghelia a avut parte de o răspândire explozivă, cum nu se mai întâmplase de la Cincizecime.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO