Titlul cărții

1.Ce semnificație are titlul cărții? Despre cine este de fapt această carte?

Apocalipsa 1:1,2
1 . Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
2 . care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut.

Apocalipsa 1:1 ne spune că titlul cărții este „Descoperirea lui Isus Hristos”. Cuvântul „descoperire” este grecescul apokalupsis care are sensul de „a descoperi, a dezvălui”. Apocalipsa este, așadar, o descoperire a lui Isus Hristos, venită de la El și care vorbește despre El. Deși a venit de la Dumnezeu prin Isus Hristos (vezi Apocalipsa 22:16), cartea spune că Isus este subiectul ei. În ea, Domnul Isus li Se descoperă credincioşilor Săi şi îi asigură că El le poartă de grijă.

Isus este personajul principal. Cartea începe cu El (Apocalipsa 1:5-8) și se încheie cu El (Apocalipsa 22:12-16). „Ascultați ce spune Daniel, ascultați ce spune Apocalipsa și vestiți adevărul. Dar, oricare ar fi subiectul prezentat, înălțați-L pe Isus ca temei al oricărei speranțe, «Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață»” (Ellen G. White, Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, ed. 2007, p. 115).

Isus din Apocalipsa este același cu Isus din evanghelii. Apocalipsa este o continuare a descrierii pe care o avem în cele patru evanghelii despre persoana Sa și despre lucrarea Sa de mântuire. Doar că se concentrează pe aspecte diferite ale existenței și slujirii Sale. În principiu, punctul ei de pornire coincide cu punctul final al evangheliilor, mai exact cu învierea și înălțarea Lui la cer.

La fel ca Epistola către evrei, Apocalipsa pune accent pe lucrarea Sa din cer. Ea ne arată că, după înălțare, Isus Şi-a început lucrarea ca împărat și preot în sanctuarul ceresc. Dacă nu am avea aceste două cărți, cunoștințele noastre despre această etapă a slujirii Sale ar fi limitate și învăluite în mister. Însă, grație lor, avem posibilitatea să aflăm în ce constă ea.

Ce făgăduință încurajatoare găsim în despre ce face Isus acum în cer pentru noi?

Ioan 14:1-3
1 . Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2 . În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
3 . Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

Emisiunea „Școala Cuvântului”:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO