Păstrarea unităţii bisericii

Potrivit sfaturilor date de Pavel lui Timotei şi Tit, cum trebuie să fie un conducător sau un prezbiter?

2 Timotei 2:15
Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.

Tit 1:9
să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.

Observă cât accent pune Pavel pe păstrarea neştirbită a învăţăturilor! Lucrul acesta este esenţial pentru unitate, fiindcă mai ales învăţăturile ne unesc ca biserică. Cum am afirmat deja, ca adventişti, o biserică atât de diversă din punct de vedere profesional, cultural şi rasial, unitatea noastră în Hristos depinde de înţelegerea adevărului pe care El l-a dat. Dacă nu îl înţelegem, ne putem aştepta la haos şi dezbinare, mai cu seamă pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului. Citeşte şi 2 Timotei 4:1-4.

2 Timotei 4:1-4
1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

Pavel oferă aceste sfaturi inspirate din perspectiva revenirii lui Isus şi a zilei judecăţii. Îi dă lui Timotei aceste sfaturi importante făcând apel la toată autoritatea primită de la Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:1). Şi îl îndeamnă să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă învăţăturile false aveau să abunde şi imoralitatea, să se înmulţească. Aceasta era lucrarea la care era chemat.

Ca parte a lucrării sale de învăţare a altora, îl îndeamnă să mustre, să certe, să îndemne, cuvinte care ne trimit cu gândul la rolul Scripturilor (2 Timotei 3:16). Prin urmare, el trebuie să respecte Scriptura, să le prezinte altora învăţăturile ei şi să le aplice. Iar lucrarea aceasta trebuie să fie îndeplinită cu blândeţe. Mustrările aspre rareori îl aduc pe păcătos la Hristos. Dacă avea să urmeze poveţele apostolului, sub călăuzirea Duhului Sfânt şi cu atitudinea de conducător-slujitor, Timotei avea să păstreze biserica unită.

Prin ce metode practice îi putem ajuta pe conducătorii bisericii noastre să păstreze biserica unită? Ce putem face pentru a fi noi înșine o forță pentru unitate și nu pentru dezbinare, chiar dacă apar divergențe?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO