Disciplina bisericii

Una dintre îndatoririle organizaţiei bisericii este păstrarea disciplinei, o chestiune spinoasă şi supusă interpretărilor greşite. Din perspectivă biblică, disciplina urmăreşte două lucruri: păstrarea purităţii doctrinare şi păstrarea purităţii vieţii şi practicii creştine.

Noul Testament susţine importanţa păstrării purităţii învăţăturii biblice ca urmare a apariţiei apostaziei şi învăţăturilor greşite, în special la sfârşitul timpului. Şi recomandă păstrarea reputaţiei bisericii prin evitarea imoralităţii, a necinstei şi a depravării. De aceea se spune despre Scriptură că este „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16 ).

4. Ce îndrumări referitoare la disciplină şi la mustrarea celui greşit i-a dat Isus bisericii?

Matei 16:19
Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.”

Matei 18:15-20
15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.
16. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.
18. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.
19. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Biblia susţine ideea de disciplină şi faptul că orice creştin este răspunzător pentru viaţa sa morală şi spirituală. Biserica trebuie să se distingă prin sfinţenie, adică prin faptul că este altfel decât lumea. În Biblie sunt multe exemple de situaţii în care biserica a fost nevoită să acţioneze ferm împotriva imoralităţii. În biserică, trebuie să fie păstrate standarde morale înalte.

5. Ce învăţături ne sunt date pentru tratarea problemelor din biserică?

Matei 7:1-5
1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2. Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura.
3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
4. Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?…
5. Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Galateni 6:1,2
1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.
2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

Nu putem nega necesitatea disciplinei în biserică. Fără ea, nu putem fi credincioşi Cuvântului. Însă mustrările urmăresc mântuirea persoanei în cauză. Disciplina trebuie să fie, pe cât posibil, răscumpărătoare. Să nu uităm că toţi suntem păcătoşi şi avem nevoie de har. De aceea, când se administrează disciplina, să se facă acest lucru cu umilinţă, admiţând că oricine poate greşi.

Concret, ce este o atitudine răscumpărătoare față de cei care greșesc?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO