Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Romani 14:10

Ne apropiem de finalul studiului Epistolei către romani, cartea care a stat la geneza Reformei Protestante, cartea care ar trebui să ne arate, mai mult decât altele, de ce suntem protestanţi şi de ce trebuie să rămânem aşa. Ca protestanţi, mai ales ca adventişti de ziua a şaptea, noi ne bazăm pe principiul Sola Scriptura, doar Biblia este standardul de credinţă. Iar în Biblie am găsit acel adevăr care l-a determinat pe Martin Luther să se despartă de Roma: marele adevăr la mântuirii prin credinţă, un adevăr prezentat atât de convingător de Pavel în Epistola către romani.

Acest adevăr este rezumat probabil cel mai bine de întrebarea temnicerului păgân: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” (Faptele 16:30). Cartea Romani oferă răspunsul la această întrebare – un răspuns care nu se suprapunea cu răspunsul dat de biserică în perioada în care a trăit Luther. Aşa s-a născut Reforma, iar noi suntem urmaşii ei.

În ultima parte a epistolei sale, Pavel abordează alte subiecte, probabil mai puţin importante decât tema ei principală, dar suficient de importante din moment ce le-a abordat. Şi ele fac parte din Scriptura sfântă.

Cum și-a încheiat Pavel epistola, ce a scris şi ce adevăruri putem des prinde pentru noi, urmaşii săi şi ai înaintaşilor noştri protestanţi?

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Şcolii de Sabat şi musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificaţie credeţi că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră
 4. personal, pentru biserică şi pentru lume?
 5. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE

 1. Ce atitudine recomandă Pavel faţă de cei mai slabi în credinţă şi ce l-a determinat să scrie astfel?
 2. De ce nu trebuie să-i judecăm pe alţii şi motivele pentru care se comportă într-un anumit fel?
 3. Ce apel face Pavel în Romani 14:15-23? Pe ce anume îşi fundamentează apelul?
 4. La ce zile se referă Pavel în Romani 14:5,6? Ce legătură are cu ziua de Sabat?
 5. Care trebuie să fie atitudinea celor „tari” în credinţă? De ce?

APLICAȚIE

 1. În ce privinţe concrete este nevoie, în prezent, de o asemenea atitudine?
 2. Ce propune Pavel, în schimb, să judecăm şi în ce privinţe putem aplica sfatul lui?
 3. Concret, în ce situaţii şi prin ce fapte am putea mâhni sau zdruncina conştiinţa cuiva în prezent?
 4. În ce privinţe este benefic pluralismul de idei şi practici în biserică şi în ce privinţă este dăunător?
 5. Ce mesaj practic transmit urările lui Pavel şi cuvintele de încheiere ale acestei epistole?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteţi învăţa din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutaţi continuarea lui sau, dacă nu aveţi unul, alcătuiţi-l!
 3. În timp ce ascultaţi sau vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei misionare pe care să le aplicaţi!

Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Amos 9 – Mica 1

 1. Pe cine şi cum a promis Domnul că va vântura?
 2. Din ce cauză avea să fie umplut Edomul de ruşine şi nimicit cu desăvârşire?
 3. Cine şi cum a luat parte la postul poruncit de împăratul din Ninive?
 4. Cine a fost „cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului”?

Profeţi şi regi, capitolul 52

 1. Unde poate găsi asigurare, sprijin şi ajutor sufletul împovărat cu amărăciune şi grijă sau asaltat crunt de ispită?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO