În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!
Galateni 6:14

Studiul Epistolei către galateni a fost solicitant, deoarece epistola însăşi este condensată. Ştiind ce chemare are, ştiind adevărul mesajului pe care îl predica (în definitiv, adevărul acesta venea de la Domnul), Pavel a scris cu înflăcărarea profeţilor din Vechiul Testament, procedând la fel ca Isaia, Ieremia sau Osea. El stăruie ca poporul lui Dumnezeu din vremea lui să se întoarcă de la greşelile lui tot aşa cum stăruiau profeţii pe lângă poporul lui Dumnezeu din vremea lor. Deşi circumstanţele erau altele, cuvintele lui Ieremia sunt tot atât de valabile pentru galateni, ca şi pentru poporul din vremea lui: „Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice Domnul” (Ieremia 9:23,24).

Înţelepciunea omenească „strălucită”, bogăţiile noastre şi puterea noastră se văd aşa cum sunt ele în realitate numai în fața crucii lui Hristos, a jertfei Sale – punctul central al epistolei lui Pavel către frații săi rătăciți din Galatia.

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. Cum spune Pavel că a scris Epistola către galateni și de ce astfel?
 2. Ce motivații afirmă Pavel că aveau adversarii săi atunci când le cereau galatenilor să se circumcidă?
 3. De ce era crucea/jertfa lui Hristos singurul motiv de laudă pentru Pavel?
 4. Ce înseamnă „a fi o făptură nouă” și de ce doar aceasta contează în viața creștinului?
 5. La ce „dreptar” se referă Pavel și despre ce „semne” de pe trupul său este vorba?

Aplicație

 1. De obicei, cum încercăm să atragem atenția asupra unui lucru important? Care este efectul?
 2. De ce motivațiile bune nu pot justifica un comportament greșit?
 3. Ce schimbări concrete a adus jertfa lui Hristos în felul cum ne raportăm la lume?
 4. Relatați o situație care v-a ajutat să înțelegeți acest adevăr!
 5. Ce „urme” a lăsat asupra vieții tale credința în Hristos?

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 52–Ezechiel 1

 1. Ce au făcut caldeenii (haldeii) cu stâlpii de aramă care erau în Casa Domnului?
 2. Ce spuneau trecătorii că se zicea despre Ierusalim?
 3. De ce îi durea inima pe iudei și li se întunecaseră ochii?
 4. Cum spune profetul că era arătarea slavei Domnului?

Profeți și regi, capitolul 39

 1. Cum se formează un caracter nobil?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO