Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
Galateni 5:16

Robert Robinson, autorul textului imnului „Vino, Duh de viață sfântă!” (n.t. – în engleză, Come, Thou Fount of Every Blessing; vezi imnul 141 în Imnuri creștine, ed. 2013), nu a fost dintotdeauna un om al credinței. Din cauza decesului tatălui său, s-a lăsat cuprins de mânie şi a căzut pradă desfrâului şi alcoolului. După ce l-a ascultat pe marele predicator George Whitefield, el şi-a predat viaţa Domnului, a devenit pastor metodist şi a scris imnul amintit mai sus, care, în limba engleză, includea iniţial şi strofa aceasta: „O, harului cât de dator/Zilnic sunt constrâns să fiu!/Bunătatea Ta, ca o funie/Să lege inima-mi rătăcitoare de Tine!” Incomodat de această idee, cineva a modificat astfel: „Înclinat spre închinare mă simt, Doamne,/Înclinat să-L iubesc pe Dumnezeul căruia Îi slujesc.”

Nu ne îndoim de intenţiile bune ale celui ce a făcut această schimbare, însă varianta iniţială descrie cu exactitate lupta creştinului. Şi creştinii sunt oameni. Natura lor, sau firea pământească, se împotriveşte cerinţelor Duhului Sfânt. Aceasta este lupta creştinului, lupta noastră. Cu toate că firea noastră păcătoasă va fi mereu „înclinată” să se îndepărteze de Dumnezeu, noi nu mai suntem robii dorinţelor firii pământeşti dacă suntem dispuşi să ne lăsăm conduşi de Duhul Său. Aceasta este ideea principală a pasajelor pe care le vom studia săptămâna aceasta.

SUPLIMENT
PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

 1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și musafirilor!
 2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în cursul săptămânii.
 3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
 4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
  Cineva din familie
  Cineva dintre rude
  Cineva dintre prieteni
  Cineva dintre vecini
  Cineva din biserică

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

Explicație

 1. La ce se referă Pavel prin expresia „umblați cârmuiţi de Duhul”?
 2. Ce conflict interior se poate constata în viața creștinului? De ce este astfel?
 3. De ce menționează Pavel viciile („faptele firii pământești”) la plural, iar virtuțile la singular („roada Duhului”)?
 4. Cum sunt reflectate Cele Zece Porunci în „roada Duhului”?
 5. Cum se poate ajunge la biruința Duhului Sfânt asupra firii pământești?

Aplicație

 1. Concret, cum se poate pune în practică acest îndemn?
 2. Cum i-ați explica acest conflict cuiva care se străduiește să-l înțeleagă?
 3. Care sunt efectele practice ale celor două tipuri de manifestări?
 4. Care virtute din „roada Duhului” este evidentă și care este mai puțin vizibilă în viața ta? Cum poți realiza un echilibru?
 5. Dați exemple practice despre cum se poate „răstigni” firea pământească.

SUGESTII PRACTICE

 1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
 2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
 3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi vizionată accesând una dintre adresele de Internet:

resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI
STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 38–44

 1. Până când a rămas Ieremia în curtea temniței?
 2. Cum a fost răsplătit Ebed-Melec pentru fapta lui bună?
 3. După câte zile a primit Ieremia răspuns la rugăciunea sa de mijlocire pentru rămășița poporului?
 4. Ce i-au răspuns lui Ieremia bărbații, femeile și tot poporul care locuia la Patros?

Profeți și regi, capitolul 37

 1. Din ce cauză a mers Zedechia în direcția greșită?

Emisiunea „Școala Cuvântului” – Speranța Tv:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO