În Estera 3:1-5, începe să se desfăşoare acţiunea cărţii. Mardoheu, un evreu care respecta porunca împotriva idolatriei, a refuzat să-şi plece genunchiul înaintea lui Haman, un simplu om. Plin de mânie, înaltul demnitar a vrut să se răzbune pentru acest refuz, înţeles ca o lipsă de respect. Prin acţiunile sale, Mardoheu a dat mărturie despre Dumnezeul adevărat în mijlocul acestor păgâni.

Estera 3:1-5
1. După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul. L-a ridicat în cinste şi a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el.
2. Toţi slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina.
3. Şi slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: „Pentru ce calci porunca împăratului?”
4. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, şi el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se ţină de hotărârea lui; căci el spusese că este iudeu.
5. Şi Haman a văzut că Mardoheu nu-şi pleca genunchiul şi nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie;

Ce motive a invocat Haman în încercarea lui de a epura imperiul de evrei?

Estera 3:8,9
8. Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit.
9. Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.”

Faptele 17:26
El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor

Când a aflat despre planul lui Haman, Mardoheu şi-a exprimat durerea în mod vizibil, recurgând la singurul ritual religios evreiesc menţionat în cartea Estera: „Şi-a sfâşiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac şi s-a presărat cu cenuşă… scoţând cu putere strigăte amare” (Estera 4:1). La rândul ei, Estera s-a pregătit să răspundă acuzaţiei lui Haman.

Prin ce cuvinte a motivat-o Mardoheu pe Estera să ia atitudine faţă de ameninţarea lui Haman? Cum se explică faptul că a acţionat, deşi ea se afla la adăpost de această ameninţare?

Estera 4:14
Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”

Pentru a dejuca planul lui Haman, Estera a recurs la un gest eroic de încălcare a legii persane care îi interzicea să se înfăţişeze înaintea împăratului fără să fi fost invitată. împăratul totuşi a primit-o şi a acceptat invitaţia ei la ospăţ. Din acel moment, Estera a preluat conducerea situaţiei dramatice cu care se confruntau toţi exilaţii evrei de pe teritoriul Persiei. Ea a dat dovadă de renunţare la sine şi eroism (Estera 4:16), de tact (Estera 5:8) şi de curaj (Estera 7:6).
„Prin împărăteasa Estera, Domnul a adus o mare eliberare poporului Său. într-o vreme în care se părea că nimeni nu-i putea salva, Estera şi femeile din preajma ei au înfruntat problema cu post, rugăciune şi acţiune promptă şi au adus salvare poporului lor.

Estera 4:16
„Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele; apoi voi intra la împărat, în ciuda legii; şi, dacă va fi să pier, voi pieri.”

Estera 5:8
Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului şi dacă găseşte cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea şi să-mi facă dorinţa, să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.”

Estera 7:6
Estera a răspuns: „Apăsătorul, vrăjmaşul este Haman, răul acesta!” Haman a rămas îngrozit în faţa împăratului şi a împărătesei.

(…) Poate că nu suntem puşi într-o poziţie atât de critică şi atât de proeminentă precum poporul lui Dumnezeu din vremea Esterei, dar, adesea, femeile convertite pot împlini un rol important chiar în poziţii mai modeste.” – Comentariile lui Ellen G. White, în CBAZŞ, voi. 3, p. 1140

Ce semnificaţie au cuvintele lui Mardoheu (Estera 4:14) pentru tine şi pentru situaţia sau poziţia în care te afli?
Fotografie jw.org
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO