Femeile în Evanghelia după Luca

 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus

(Galateni 3:26-28)

Evanghelia după Luca este uneori numită „Evanghelia femeilor”, deoarece, mai mult decât celelalte, aminteşte într-un mod deosebit despre grija Domnului Isus faţă de nevoile femeilor (vezi Luca 13:16) şi, de asemenea, despre implicarea lor în lucrarea Sa.

Pe atunci, ca şi în unele culturi din vremea noastră, femeia ajunsese să fie considerată fără însemnătate. Unii iudei de atunci chiar obişnuiau să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru că nu-i crease sclavi, păgâni sau femei. În societatea greacă şi în cea romană, femeile erau tratate şi mai rău. În cultura romană, ajunsese să fie permisă o imoralitate fără limite. De multe ori, bărbatul avea o soţie pentru a-i naşte copii legitimi, care să-i moştenească averile, şi avea concubine pentru satisfacerea plăcerilor sale păcătoase.

În această situaţie, când femeile erau tratate atât de rău, Domnul Isus a venit cu vestea bună că femeile sunt fiicele lui Avraam (vezi Luca 13:16). Cât de fericite trebuie să fi fost femeile din vremea aceea să audă că, prin Isus, ele sunt copii ai lui Dumnezeu şi că, în ochii lui Dumnezeu, au aceeaşi valoare ca bărbaţii! Mesajul de astăzi pentru femeile din toate popoarele a rămas acelaşi: cu toţii, bărbaţi şi femei deopotrivă, suntem una în Hristos Isus.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO