Studiul II – Trimestrul II

Miercuri, 8 aprilie 2015

4. De ce și-a dorit Satana ca Isus să i Se închine? De fapt, ce anume se disputa? Luca 4:5-8

Luca 4

5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului,
6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”
8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: ‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti’.”

Închinarea I se cuvine în mod exclusiv lui Dumnezeu. Este factorul care separă pentru totdeauna ființa creată de Creator. Cu toate acestea, ea s-a numărat printre obiectivele răzvrătirii lui Lucifer împotriva lui Dumnezeu în cer. Ambiția lui Lucifer este bine exprimată în Isaia 14:13,14: să se suie în cer, să își ridice scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, să fie ca Cel Preaînalt. Planul lui era să uzurpe autoritatea care Îi aparține numai Creatorului și niciodată unei ființe create, indiferent cât de înaltă ar fi poziția acesteia.

Isaia 14

13 Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei;
14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’

Odată lămurit contextul, putem înțelege mai bine ce se întâmplă de fapt. Isus urma să pornească în curând în misiunea Sa, de a readuce omenirea sub stăpânirea și autoritatea lui Dumnezeu, iar Satana L-a dus pe vârful unui munte, I-a oferit o vedere panoramică asupra întregii lumi și I-a promis-o în schimbul unui mic gest: ,,Dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta” (Luca 4:7).

Satana încerca să-I distragă atenția de la supremația Sa divină și să-L încânte cu fast și glorie oferite doar în schimbul unei plecăciuni. El urmărea să obțină astfel autoritatea și închinarea pe care nu reușise să le obțină în cer.

5. Cum l-a respins Domnul Isus pe ispititor? Luca 4:8

Luca 4

8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: ‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti’.”

Domnul Hristos l-a respins pe ispititor cu dezaprobare totală: ,,Înapoia Mea, Satano!” (vers.8). Închinarea, precum și slujirea care o însoțește, Îi aparțin numai Creatorului. Încă o dată Cuvântul Domnului Îi vine în ajutor. Inspirația a spus prin Moise: ,,Ascultă, Israele! Domnul, Dunezeul nostru, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău… Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujești” (Deuteronomul 6:4,5,13)? Hotărârea fermă de a-L urma pe Dumnezeu prin credință și ascultare este răspunsul cel mai potrivit la minciunile și viclenia lui Satana.

Toți ne confruntăm mai devreme sau mai tîrziu cu ispita de a ne compromite credința, uneori considerând că sunt ,,lucruri mici”. În ce situații ai fost sau ești ispitit să accepți compromisul? Cum poți birui această ispită?

*************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL II

2Corinteni 9

Răsplata dărniciei creştine

1 Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinţi.
2 Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.
3 Am trimis totuşi pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus.
4 Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine şi nu vă vor găsi gata, n-aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de ruşine în încrederea aceasta.
5 De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
6 Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.
7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”.
8 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
9 după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac”.
10 „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
11 În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
12 Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.
13 Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi
14 şi-i face să se roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi.
15 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO