Studiul XIII – Trimestrul I

Vineri, 27 martie 2015

Soarele apune la ora 18:35

,,Atunci când [Nadab și Abihu] și-au satisfăcut apetitul pentru vin și au intrat sub influența lui amețitoare, discernământul le-a fost întunecat și nu au mai fost în stare să facă deosebirea dintre sacru și profan. Contrar poruncii exprese a lui Dumnezeu, ei L-au dezonorat, aducând la altar foc obișnuit în locul focului sfânt. Dumnezeu i-a pedepsit în mânia Sa; din prezența Sa a coborât un foc și i-a mistuit.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 3, p. 295

,,Copiii și tinerii să învețe din Biblie cum a onorat Dumnezeu lucrarea aceluia care muncește în fiecare zi. (…) EI să citească (…) despre femeia înțeleaptă descrisă în Proverbele, care <<face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice>>; care <<dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale>>; care <<sădește o vie>> <<și își oțelește brațele>>; care <<își intinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit>>, <<veghează asupra celor ce se pretrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii>> (Proverbele 31:13,15,16,17,20,27).” – Ellen G. White, Educație, p. 217

Întrebări pentru discuție

1. De ce este abstinența totală de la alcool unica opțiune corectă? În definitiv, ce beneficiu aduce consumul de alcool, indiferent de ce tip? Gândește-te la toate relele pe care le aduce.

2. Meditează mai mult asupra ideii că, deși deținem cu mult mai multe cunoștințe decât cei din generațiile anterioare, nu avem neapărat și mai multă înțelepciune decât ei. De ce cunoașterea care nu este însoțită de înțelepciune este mai periculoasă decât lipsa cunoștințe însoțită de lipsă de înțelepciune? Ce întâmplări recente ilustrează acest adevăr?

3. Recapitulează calitățile femeii cinstite. Cum pot fi aplicate principiile descoperite aici în viața credincioșilor, indiferent de sex, statut marital ori vârstă?

4. Cartea Proverbele abundă în sfaturi practice. Faptul acesta ar trebui să ne spună că religia noastră, cu toată teologia ei înaltă și cu toate dimensiunile ei spirituale, are și un aspect practic. Ce putem face pentru a nu neglija aspectele practice ale credinței?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 13

Dragostea

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte,
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte, dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO