Studiul X – Trimestrul I

Joi, 5 martie 2015

6. Rezumă în cuvintele tale ideile principale din Proverbele 26:17-23.

Proverbele 26

17 Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte este ca unul care apucă un câine de urechi.
18 Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare,
19 aşa este omul care înşală pe aproapele său şi apoi zice: „Am vrut doar să glumesc!”
20 Când nu mai sunt lemne, focul se stinge, şi, când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.
21 După cum cărbunele face jăratic şi lemnul foc, tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta.
22 Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor.
23 Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, aşa sunt buzele aprinse şi o inimă rea.

Cartea Proverbele reia tema puterii cuvintelor, referindu-se de data aceatsa la răul produs de clevetire și ceartă. Cei care îl ponegresc pe dușmanul tău inaintea ta, ca să crezi că sunt de partea ta, în realitate sunt precum ,,cărbunele”: ei alimentează cearta și te împing în focul unor necazuri mai mari (vers. 21).

În mod asemănător, buzele aprinse, care vorbesc atât de elocvent, pot ascunde o inimă rea (vers.23). Politicianul care vrea să strângă voturi, comerciantul care vrea să-și vândă marfa, omul ușuratic care vrea să seducă o femeie – toți aceștia cunosc puterea elocvenței.

Lecția din acest pasaj este să nu credem toate vorbele frumoase pe care le auzim. Ele pot fi periculoase tocmai pentru că sunt frumoase. Unii sunt foarte buni vorbitori. Ei par atât de convingători, de sinceri și preocupați de noi, dar, în inima lor, se petrece cu totul altceva. Deși cu toții am fost victimele acestui fel de oameni, cine nu s-a făcut niciodată vinovat într-o oarecare măsură de aceeași purtare: am spus un lucru când, de fapt, gândeam sau sințeam cu totul altceva? Cartea Proverbele  condamnă ferm aici acest mod de a înșela.

,,Tot ce fac creștinii ar trebui să fie la fel de transparent ca lumina zilei. Adevărul este de la Dumnezeu; amăgirea, în oricare dintre formele ei nenumărate, este de la Satana. […] Nu este o chestiune neînsemnată sau ușoară să spui adevărul exact. Nu putem spune adevărul dacă nu îl cunoaștem și, cât de adesea, părerile preconcepute, înclinația minții, cunoașterea imperfectă, erorile de judecată ne împiedică să înțelegem corect problemele cu care ne confruntăm! Nu putem rosti adevărul decât dacă mintea noastră este continuu îndrumată de Acela care este adevărul.” – Ellen G. White, Asemenea lui Hristos, p.71

Cât de deschis și de transparent ești în ceea ce spui? Există discrepanțe între cuvintele și gândurile tale? Chiar crezi că poți păstra la infinit această duplicitate? (Vezi Matei 10:26,27.)

Matei 10

26 „Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci” „nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.”
27 „Ce vă spun Eu la întuneric, voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche, să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.”

********************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Romani 7

Creştinul izbăvit de Lege
1 Nu ştiţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el?
2 Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.
3 Dacă, deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul.
4 Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
5 Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.
6 Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.
Legea dă cunoştinţa păcatului
7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”
8 Apoi, păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort.
9 Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.
10 Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.
11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea.
12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.
13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă.
Lupta firii pământeşti împotriva Duhului
14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
15 Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.
16 Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.
17 Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
19 Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.
21 Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
22 Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu,
23 dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
25 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO